Evropska unija

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Pregled

 • Vloga: Eurojust pomaga nacionalnim organom v skupnem boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU
 • Upravni direktor: Nick Panagiotopoulos
 • Člani: kolegij Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), 1 član iz vsake države EU
 • Leto ustanovitve: 2002
 • Število zaposlenih: 240
 • Sedež: Haag (Nizozemska)
 • Spletišče: Eurojust

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) podpira pravosodno usklajevanje in sodelovanje nacionalnih organov v boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU.

Naloge

V boju proti terorizmu in hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU, urad pomaga državam EU na naslednje načine:

 • usklajevanje preiskav in pregona, v katerih sta udeleženi najmanj 2 državi
 • pomoč pri reševanju sporov o pristojnosti
 • lajšanje priprave in izvajanja pravnih instrumentov EU, denimo evropskega naloga za prijetje ter odredb o zaplembi in zamrznitvi

Eurojust:

 • organizira usklajevalne sestanke
 • financira in zagotavlja strokovna mnenja za skupne preiskovalne enote
 • organizira koordinacijske centre

Urad ureja stike s sekretariati Evropske pravosodne mreže, mreže skupnih preiskovalnih enot in Zveze za preiskavo in sodni pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (mreža za področje genocida).

Struktura

Politiko urada oblikuje kolegij, ki ga sestavlja po en višji predstavnik iz vsake države EU. Vsak od teh članov je pristojen za svoj nacionalni urad.

Upravo urada vodi upravni direktor.

Uradna oseba za varstvo podatkov deluje neodvisno od upravnega direktorja.

Delovanje

Eurojust vsako leto:

 • obravnava vse večje število zadev (zdaj več kot 2 300)
 • organizira približno 250 usklajevalnih sestankov in vodi 10 koordinacijskih centrov

Na usklajevalnih sestankih sodelujejo tožilci, sodniki in uslužbenci organov kazenskega pregona, ki lahko uporabljajo znanje, opremo in prevajalske storitve urada. Urad povrne stroške potovanja in nastanitve.

Koordinacijski centri organizirajo dneve skupnega ukrepanja, na katerih lahko udeleženci izmenjajo informacije o hujših oblikah organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav.

Eurojust je sklenil sporazume o sodelovanju s številnimi državami zunaj EU, drugimi institucijami EU, agencijami in partnerji ter z mednarodnimi organizacijami, vključno z:

Koristi

Nacionalni organi so glavni partnerji Eurojusta. Eurojust povezuje organe kazenskega pregona v boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo najmanj 2 državi EU.

Kontaktni podatki

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Kontaktni podatki

Naslov

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top