Evropska unija

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

Pregled

 • Naloga: Eurojust krepi sodelovanje nacionalnih organov pri skupnem boju zoper hujše oblike organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU
 • Upravni direktor: Klaus Rackwitz
 • Člani: 1 član iz vsake države EU (kolegij Eurojusta)
 • Ustanovitev: 2002
 • Število zaposlenih: 240
 • Sedež: Haag (Nizozemska)
 • Spletišče: Eurojust

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) podpira pravosodno usklajevanje in sodelovanje nacionalnih organov v boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU.

Naloge

V boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav EU, pomaga državam EU na naslednje načine:

 • usklajevanje preiskav in pregona , v katerih sta udeleženi najmanj 2 državi
 • pomoč pri reševanju sporov o pristojnosti
 • lajšanje priprave in izvajanja pravnih instrumentov EU, denimo evropskega naloga za prijetje ter odredb o zaplembi in zamrznitvi.

Eurojust:

 • organizira usklajevalne sestanke
 • financira in zagotavlja strokovna mnenja za skupne preiskovalne enote
 • organizira koordinacijske centre

Urad ureja stike s sekretariati Evropske pravosodne mreže, mreže skupnih preiskovalnih enot in Zveze za preiskavo in sodni pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (mreže za področje genocida).

Struktura

Politiko urada oblikuje kolegij, ki ga sestavlja po en višji predstavnik iz vsake države EU. Vsak od teh članov je pristojen za svoj nacionalni urad.

Upravo urada vodi upravni direktor.

Uradna oseba za varstvo podatkov deluje neodvisno od upravnega direktorja.

Delovanje

Eurojust vsako leto:

 • obravnava vse večje število zadev (zdaj skoraj 2 000)
 • organizira približno 200 usklajevalnih sestankov in vodi 10 koordinacijskih centrov.

Na usklajevalnih sestankih sodelujejo tožilci, sodniki in policisti, ki lahko uporabljajo znanje, opremo in prevajalske storitve urada. Urad povrne stroške potovanja in nastanitve.

Koordinacijski centri organizirajo dneve skupnega ukrepanja, na katerih lahko udeleženci izmenjajo informacije o hujših oblikah organiziranega kriminala, ki prizadenejo več držav.

Eurojust je sklenil sporazume o sodelovanju s številnimi državami zunaj EU, drugimi institucijami EU, agencijami in partnerji ter z mednarodnimi organizacijami, vključno z:

Koristi

Nacionalni organi so glavni partnerji Eurojusta. Eurojust povezuje organe kazenskega pregonav boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, ki prizadenejo najmanj 2 državi EU.

Kontaktni podatki: 

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje(Eurojust)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05