Európska únia

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)

Prehľad

 • Úloha: pomáha vnútroštátnym orgánom spolupracovať v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ
 • Správny riaditeľ: Nick Panagiotopoulos
 • Členovia: kolégium Eurojustu, 1 člen z každej krajiny EÚ
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 240
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo: Eurojust

Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) podporuje justičnú koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu EÚ.

Úlohy

pomáha členským štátom v boji proti organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ:

 • koordinuje vyšetrovania a trestné stíhania zahŕňajúce aspoň dve krajiny,
 • pomáha riešiť spory o právomoc,
 • uľahčuje navrhovanie a vykonávanie právnych nástrojov EÚ, ako sú napríklad európsky zatykač, príkaz na konfiškáciu a príkaz na zmrazenie majetku.

Na tento účel Eurojust:

 • organizuje koordinačné stretnutia,
 • financuje spoločné vyšetrovacie tímy (SVT) a poskytuje im odborné vstupy,
 • organizuje koordinačné centrá.

Eurojust navyše zastrešuje sekretariáty Európskej justičnej siete, siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete na vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Štruktúra

Orgán tvorby politiky („kolégium“) tvorí jeden vysokopostavený zástupca za každý členský štát. Každý z týchto národných členov je zodpovedný za národnú sekciu.

Administratívu agentúry Eurojust riadi správny riaditeľ.

Eurojust disponuje aj úradníkom pre ochranu údajov, ktorý pracuje nezávisle od správneho riaditeľa.

Fungovanie

Každý rok:

 • iniciuje rastúci počet vyšetrovaní alebo trestných stíhaní (v súčasnosti takmer 2000 prípadov),
 • organizuje približne 200 v koordinačných stretnutí a prevádzkuje 10 koordinačných centier.

Na koordinačných stretnutiach Eurojustu sa zúčastňujú prokurátori, sudcovia a policajti. Eurojust im poskytuje odborné poznatky, vybavenie a prekladateľské služby. Cestovné a ubytovacie výdavky sa účastníkom nahrádzajú.

Koordinačné centrá organizujú dni jednotných akcií, na ktorých sa účastníci môžu podeliť o informácie týkajúce sa vážnej cezhraničnej trestnej činnosti.

Eurojust uzavrel dohody o spolupráci s mnohými krajinami mimo EÚ, príslušnými inštitúciami EÚ, agentúrami, partnermi a medzinárodnými organizáciami, ako sú napríklad:

Kto má z činnosti osoh

Hlavnými partnermi agentúry Eurojust sú vnútroštátne orgány. Eurojust prepája orgány presadzovania práva a prokurátorov a umožňuje im tak bojovať proti prípadom vážnej organizovanej trestnej činnosti páchanej v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Kontaktné údaje: 

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie(Eurojust)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05