Uniunea Europeană

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust)

Prezentare generală

 • Rol: sprijină autoritățile naționale să coopereze în combaterea formelor grave de criminalitate organizată care implică cel puțin două țări din UE
 • Director administrativ: Klaus Rackwitz
 • Membri: Colegiul Eurojust, un membru din fiecare țară a UE
 • Înființare: 2002
 • Angajați: 240
 • Sediu: Haga (Țările de Jos)
 • Site: Eurojust

Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) sprijină coordonarea și cooperarea între autoritățile naționale, pentru a le ajuta să combată formele grave de criminalitate organizată care afectează cel puțin două țări din UE.

Ce face

Eurojust se implică în combaterea formelor grave de criminalitate organizată:

 • coordonează anchetele și urmăririle penale în care sunt implicate cel puțin două țări
 • contribuie la soluționarea conflictelor de competență
 • facilitează elaborarea și implementarea instrumentelor juridice ale UE, precum mandatele europene de arestare și hotărârile privind confiscarea și înghețarea activelor.

În acest scop, Eurojust:

 • organizează reuniuni de coordonare
 • oferă finanțare și consultanță de specialitate echipelor comune de anchetă
 • organizează centre de coordonare.

De asemenea, Eurojust găzduiește secretariatele următoarelor organisme: Rețeaua judiciară europeană, Rețeaua echipelor comune de anchetă și Rețeaua pentru cercetarea și urmărirea penală în cazul faptelor de genocid, de crime împotriva umanității și de crime de război (Rețeaua Genocid).

Structură

Colegiul, organismul decizional al Eurojust, este format din câte un înalt reprezentant din fiecare țară a UE. Fiecare dintre aceștia răspunde de un birou național.

Sarcinile de gestionare îi revin unui director administrativ.

Există, de asemenea, un responsabil cu protecția datelor, care lucrează independent de directorul administrativ.

Cum funcționează

În fiecare an, Eurojust:

 • deschide un număr din ce în ce mai mare de cazuri (în prezent, aproape 2 000)
 • organizează aproape 200 de reuniuni de coordonare și conduce 10 centre de coordonare.

La reuniunile de coordonare ale Eurojust participă procurori, judecători și ofițeri de poliție. Aceștia beneficiază de expertiza, echipamentele și serviciile de traducere ale Eurojust. Cheltuielile de deplasare și cazare sunt rambursate.

Centrele de coordonare organizează zile de acțiune comună, în cadrul cărora participanții fac schimb de informații cu privire la formele grave de criminalitate organizată în care sunt implicate cel puțin două țări.

Eurojust a încheiat acorduri de cooperare cu numeroase țări terțe, cu instituții europene, agenții și parteneri ai UE, precum și cu organizații internaționale, printre care:

Beneficiari

Autoritățile naționale sunt principalii parteneri ai Eurojust. Eurojust facilitează cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și procurori, ceea ce contribuie la combaterea mai eficientă a formelor grave de criminalitate organizată în care sunt implicate două sau mai multe țări din UE.

Date de contact: 

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară(Eurojust)

Date de contact

Adresă: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05