Unia Europejska

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Informacje ogólne

 • Rola: wspieranie współpracy organów krajowych w dziedzinie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego kraju UE
 • Dyrektor administracyjny: Nick Panagiotopoulos
 • Członkowie: Kolegium Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojustu), po jednym przedstawicielu z każdego kraju
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 240
 • Siedziba: Haga (Holandia)
 • Strona internetowa: Eurojust

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) wspiera koordynację wymiarów sprawiedliwości i współpracę między organami krajowymi w zakresie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej w sprawach dotyczących więcej niż jednego kraju UE.

Czym zajmuje się Eurojust?

Pomaga krajom UE w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego kraju UE poprzez:

 • koordynację dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych instrumentów prawnych, takich jak europejski nakaz aresztowania oraz nakazy konfiskaty i zamrożenia mienia.

W tym celu Eurojust:

 • organizuje spotkania koordynacyjne
 • finansuje i zapewnia wkład ekspertów w prace wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
 • organizuje centra koordynacyjne.

Mieszczą się w nim również sekretariaty Europejskiej Sieci Sądowej, sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i sieci ds. badania i ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Genocide Network).

Struktura

W skład organu kształtującego politykę Eurojustu („Kolegium”) wchodzi po jednym wysokim rangą prokuratorze lub sędzi z każdego z państw członkowskich UE. Każdy z tych przedstawicieli krajowych odpowiada za kierowanie biurem krajowym.

Agencją zarządza dyrektor administracyjny.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje obowiązki niezależnie od dyrektora administracyjnego.

W jaki sposób działa Eurojust?

Co roku Eurojust:

 • otwiera coraz większą liczbę spraw (aktualnie ponad 2 300)
 • organizuje około 250 spotkań koordynacyjnych i prowadzi 10 ośrodków koordynacji.

W spotkaniach koordynacyjnych Eurojustu uczestniczą prokuratorzy, sędziowie i funkcjonariusze organów ścigania. Korzystają oni z wiedzy fachowej, infrastruktury i służb tłumaczeniowych Eurojustu. Koszty podróży i zakwaterowania są refundowane.

Centra koordynacyjne organizują dni współpracy, podczas których uczestnicy wymieniają się informacjami na temat poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej więcej niż jednego kraju UE.

Eurojust zawarł porozumienia o współpracy z wieloma krajami spoza UE, z instytucjami, agencjami i partnerami UE oraz z organizacjami międzynarodowymi. Są to między innymi:

Komu przynosi korzyści działalność Eurojustu?

Najważniejszymi partnerami Eurojustu są organy krajowe. Eurojust wspiera współpracę organów ścigania i prokuratorów, umożliwiając im walkę z przypadkami poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich.

Dane kontaktowe

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Dane kontaktowe

Adres

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Back to top