Unia Europejska

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

Informacje ogólne

 • Rola: wspieranie współpracy organów krajowych w dziedzinie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej więcej niż jednego kraju UE
 • Dyrektor administracyjny: Klaus Rackwitz
 • Członkowie: Kolegium Eurojustu, 1 członek z każdego kraju UE
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 240
 • Siedziba: Haga (Holandia)
 • Strona internetowa: Eurojust

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) wspiera koordynację działań sądowych i współpracę między właściwymi organami krajowymi w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej więcej niż jednego kraju UE.

Zakres działalności

Pomaga krajom UE w zwalczaniu poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej więcej niż jednego kraju UE poprzez:

 • koordynacja dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych instrumentów prawnych, takich jak europejski nakaz aresztowania i nakazy konfiskaty i zamrożenia mienia.

W tym celu Eurojust:

 • organizuje spotkania koordynacyjne
 • finansuje i zapewnia wkład ekspertów w prace wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
 • organizuje centra koordynacyjne.

Mieszczą się w nim również sekretariaty Europejskiej Sieci Sądowej, sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych i sieci ds. badania i ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Genocide Network).

Struktura

W skład organu kształtującego politykę Eurojustu („Kolegium”) wchodzi po jednym wysokim rangą przedstawicielu z każdego z państw członkowskich UE. Każdy z tych przedstawicieli krajowych odpowiada za kierowanie biurem krajowym.

Agencją zarządza dyrektor administracyjny.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje obowiązki niezależnie od dyrektora administracyjnego.

Metody działania

Co roku Eurojust:

 • otwiera coraz większą liczbę spraw (aktualnie prawie 2 tys.)
 • organizuje około 200 spotkań koordynacyjnych i prowadzi 10 ośrodków koordynacji.

W spotkaniach koordynacyjnych Eurojustu uczestniczą prokuratorzy, sędziowie i oficerowie policji. Korzystają oni z wiedzy fachowej, infrastruktury i służb tłumaczeniowych Eurojustu. Koszty podróży i zakwaterowania są refundowane.

Centra koordynacyjne organizują dni współpracy, podczas których uczestniczy wymieniają się informacjami na temat poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej więcej niż jednego kraju UE.

Eurojust zawarł porozumienia o współpracy z wieloma krajami spoza UE , instytucjami, agencjami i partnerami UE oraz z organizacjami międzynarodowymi. Są to między innymi:

Korzyści

Najważniejszymi partnerami Eurojustu są władze krajowe. Eurojust wspiera współpracę organów ścigania i prokuratorów, umożliwiając im walkę z przypadkami poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich.

Dane kontaktowe: 

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej(Eurojust)

Dane kontaktowe

Adres: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Faks: 
+31 70 412 50 05