Europeese Unie

Eenheid voor justitiële samenwerking van de Europese Unie (Eurojust)

Eenheid voor justitiële samenwerking van de Europese Unie (Eurojust)

In het kort

 • Rol: helpt nationale overheden om samen te werken in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is
 • Administratief directeur: Klaus Rackwitz
 • Leden: college van Eurojust, 1 lid uit elk EU-land
 • Opgericht in: 2002
 • Aantal personeelsleden: 240
 • Plaats: Den Haag (Nederland)
 • Website: Eurojust

De Eenheid voor justitiële samenwerking van de Europese Unie (Eurojust) ondersteunt de justitiële coördinatie en samenwerking tussen nationale overheden in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan een EU-land betrokken is.

Taken

nationale overheden helpen om samen te werken in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is

 • opsporingswerk en vervolging waarbij minstens twee landen betrokken zijn, coördineren
 • conflicten inzake jurisdictie helpen oplossen
 • ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van EU-rechtsmiddelen, zoals Europese aanhoudingsbevelen, verbeurdverklaringen en inbeslagnames.

Wat doet Eurojust in de praktijk?

 • coördinatievergaderingen beleggen
 • expertise voor gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s) leveren en financieren
 • coördinatiecentra organiseren

Verder biedt Eurojust onderdak aan de secretariaten van het Europees justitieel netwerk, het netwerk van gemeenschappelijke onderzoeksteams en het netwerk voor onderzoek naar en vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden (het genocidenetwerk).

Structuur

Het beleidsorgaan van Eurojust (het "college") bestaat uit hoge vertegenwoordigers, een per EU-land. Elk lid is verantwoordelijk voor een nationale desk.

De bestuurlijke leiding is in handen van een een administratief directeur.

Ook is er een functionaris voor gegevensbescherming, die onafhankelijk van de administratief directeur opereert.

Werkwijze

Elk jaar zet Eurojust zich in voor:

 • een toenemend aantal nieuwe zaken (momenteel bijna 2000)
 • de organisatie en het beheer van 200 coördinatievergaderingen en 10 coördinatiecentra.

De coördinatievergaderingen van Eurojust brengen openbare aanklagers, rechters en politiemedewerkers bij elkaar. Zij profiteren er van de gebundelde deskundigheid, faciliteiten en vertaaldiensten. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Coördinatiecentra houden gezamenlijke actiedagen waarop deelnemers informatie delen over zware georganiseerde criminaliteit waarbij meer dan een land betrokken is.

Eurojust heeft samenwerkingsovereenkomsten met tal van landen buiten de EU, EU-instellingen, agentschappen en partners, en met internationale organisaties, zoals:

Wie is erbij gebaat

De belangrijkste partners van Eurojust zijn de nationale autoriteiten. Eurojust brengt politie en justitie uit verschillende EU-landen met elkaar in contact, zodat zij zware internationale georganiseerde misdaad in de EU efficiënter kunnen bestrijden.

Contact: 

Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking(Eurojust)

Contact

Adres: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05