Unjoni Ewrope

Il-Eurojust

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali jikkooperaw biex jikkumbattu t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE
 • Id-Direttur Amministrattiv: Nick Panagiotopoulos
 • Il-membri: Il-Kulleġġ tal-Eurojust, membru wieħed minn kull pajjiż tal-UE
 • Stabbilita fi: 2002
 • L-għadd ta' membri tal-istaff: 240
 • Post: L-Aja (il-Pajjiżi l-Baxxi)
 • Sit elettroniku: Il-Eurojust

Il-Eurojust tappoġġja l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-awtoritajiet nazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li taffettwa aktar minn pajjiż wieħed tal-UE.

X’tagħmel

Hi tgħin il-pajjiżi tal-UE jiġġieldu t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE billi:

 • tikkoordina l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet li jinvolvu tal-anqas żewġ pajjiżi
 • tgħin biex jissolvew konflitti ta' ġurisdizzjoni
 • tiffaċilita l-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-istrumenti legali tal-UE, bħall-Mandati ta' Arrest Ewropej u l-ordnijiet ta' konfiska u ffriżar.

Biex tagħmel dan, il-Eurojust:

 • torganizza laqgħat ta’ koordinazzjoni
 • tiffinanzja u tipprovdi input espert fit-timijiet ta' investigazzjoni konġunta (JITs)
 • torganizza ċentri ta’ koordinazzjoni.

Hi tospita wkoll is-Segretarjati tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, in-Netwerk tal-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunta u n-Netwerk għal investigazzjoni u għal prosekuzzjoni ta' ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti ta' gwerra (in-Netwerk Ġenoċidju).

L-istruttura

Il-korp għat-tfassil tal-politika tal-Eurojust ('il-Kulleġġ') jinkludi prosekutur anzjan jew imħallef minn kull pajjiż tal-UE. Kull wieħed minn dawn il-membri nazzjonali hu inkarigat minn desk nazzjonali.

L-amministrazzjoni titmexxa minn Direttur Amministrattiv.

Hemm ukoll Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta, li jaħdem indipendentement mid-Direttur Amministrattiv.

Kif taħdem

Kull sena, il-Eurojust:

 • tiftaħ numru li dejjem qed jiżdied ta’ każijiet (attwalment aktar minn 2,300)
 • tlaqqa' madwar 250 laqgħa ta' koordinazzjoni u tmexxi 10 ċentri ta' koordinazzjoni.

Il-laqgħat ta' koordinazzjoni tal-Eurojust ilaqqgħu flimkien il-prosekuturi, l-imħallfin u l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. Huma jibbenefikaw mill-kompetenza, il-faċilitajiet, is-servizzi tat-traduzzjoni tal-unità. Jiġu rimborżati l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni.

-Ċentri ta' koordinazzjoni jorganizzaw ġranet ta' azzjoni konġunta, li fihom il-parteċipanti jistgħu jaqsmu l-informazzjoni dwar kriminalità organizzata serja li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed.

Il-Eurojust għandha ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' bosta pajjiżi mhux mill-UE ma’ istituzzjonijiet tal-UE, aġenziji u msieħba relatati tal-UE, u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn fosthom:

Min jibbenefika

L-awtoritajiet nazzjonali huma l-imsieħba ewlenin tal-Eurojust. Il-Eurojust tgħaqqad flimkien l-awtoritajiet tal-inforzar tal-liġi u l-prosekuturi, billi tpoġġihom f'qagħda li jiġġieldu l-kriminalità organizzata serja li tinvolvi żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE.

Dettalji ta' kuntatt

Eurojust

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top