Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

Īss apraksts

 • Uzdevums: Eurojust palīdz valsts iestādēm sadarboties, lai cīnītos pret smagām organizētās noziedzības formām, kas skar vairākas ES valstis.
 • Administratīvais direktors: Klauss Rakvics (Klaus Rackwitz)
 • Dalībnieki: viens pārstāvis no katras ES valsts, Eurojust kolēģijas ietvaros
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 240
 • Atrašanās vieta: Hāga (Nīderlande)
 • Tīmekļa vietne: Eurojust

Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība Eurojust atbalsta ar tiesu darbu saistītu sadarbību un koordinēšanu starp valstu iestādēm cīņā pret smagām organizētās noziedzības formām, kas skar vairākas ES valstis.

Ko šī iestāde dara?

Eurojust palīdz ES valstu iestādēm cīnīties pret smagām organizētās noziedzības formām, kas skar vairās ES valstis:

 • koordinē izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas norisinās vismaz divās dalībvalstīs,
 • palīdz atrisināt jurisdikcijas konfliktus,
 • sekmē ES juridisko instrumentu izstrādi un ieviešanu, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderis un konfiskācijas un iesaldēšanas lēmumi.

Lai veiktu šos uzdevumus, Eurojust:

 • rīko koordinēšanas sanāksmes,
 • finansē un nodrošina zinātību kopējās izmeklēšanas komandām (KIK),
 • vada koordinēšanas centrus.

Eurojust ietvaros strādā arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts, Kopējo izmeklēšanas komandu tīkla sekretariāts un Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas tīkla sekretariāts.

Struktūra

Orgāns, kas atbild par Eurojust politikas izstrādi, saukts par “kolēģiju”, ietver vienu augsta līmeņa pārstāvi no katras ES valsts. Katrs no šiem valstu pārstāvjiem atbild par valsts biroju.

Eurojust vadība ir uzticēta administratīvajam direktoram.

Aģentūrai ir arī datu aizsardzības inspektors, kas darbojas neatkarīgi no administratīvā direktora.

Kā šī iestāde strādā?

Katru gadu Eurojust:

 • izskata arvien lielāku skaitu lietu (pašreiz turpat 2000 lietu);
 • organizē aptuveni 200 koordinēšanas sanāksmes un vada 10 koordinēšanas centrus.

Eurojust koordinēšanas sanāksmēs pulcējas tiesneši, prokurori un policisti. Viņi var izmantot tā zinātību, aprīkojumu un tulkošanas dienestus. Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiek atlīdzināti.

Koordinācijas centri organizē kopīgas rīcības dienas, kuru dalībnieki var apmainīties ar informāciju par smagām organizētās noziedzības formām, kas skar vairākas valstis.

Eurojust ir noslēdzis sadarbības līgumus ar daudzām ārpussavienības valstīm, ar ES iestādēm, aģentūrām un ES partneriem, kā arī ar starptautiskām organizācijām, tostarp šādām:

Kas ir ieguvēji?

Galvenie Eurojust partneri ir valsts iestādes. Eurojust veido sakarus starp tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem, lai tiem palīdzētu cīnīties pret organizētās noziedzības smagām formām, kas skar vairākas ES valstis.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība(Eurojust)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Ta-lr: 
+31 70 412 50 00
Fakss: 
+31 70 412 50 05