Eiropas Savienība

Eurojust

Eurojust

Īss apraksts

 • Uzdevums: palīdzēt valsts iestādēm sadarboties, lai cīnītos pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis.
 • Administratīvais direktors: Niks Panajotopuls
 • Dalībnieki: pa vienam pārstāvim no katras ES valsts (“Eurojust” kolēģija)
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 240
 • Atrašanās vieta: Hāga (Nīderlande)
 • Tīmekļa vietne: Eurojust

Eurojust atbalsta tiesu darba koordināciju un sadarbību starp valstu iestādēm cīņā pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis.

Ko tā dara

“Eurojust” palīdz ES valstu iestādēm cīnīties pret terorismu un smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis. Tā:

 • koordinē izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas norisinās vismaz 2 dalībvalstīs,
 • palīdz risināt jurisdikcijas kolīzijas,
 • sekmē tādu ES juridisko instrumentu kā Eiropas apcietināšanas ordera un konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojuma izstrādi un ieviešanu.

Tālab “Eurojust”:

 • rīko koordinēšanas sanāksmes,
 • finansē kopējās izmeklēšanas grupas un nodrošina tām zinātību,
 • vada koordinēšanas centrus.

“Eurojust” ietvaros strādā arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts, Kopējo izmeklēšanas grupu tīkla sekretariāts un Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas tīkla sekretariāts.

Struktūra

“Eurojust” politikas izstrādes struktūrā (“kolēģijā”) ir pa vienam augsta ranga prokuroram vai tiesnesim no katras ES valsts. Katrs no šiem valstu pārstāvjiem atbild par valsts biroju.

“Eurojust” vadība ir uzticēta administratīvajam direktoram.

Aģentūrai ir arī datu aizsardzības inspektors, kas darbojas neatkarīgi no administratīvā direktora.

Kā tā darbojas

Katru gadu “Eurojust”:

 • atver arvien vairāk jaunu lietu (pašlaik gandrīz 2300),
 • rīko apmēram 250 koordinēšanas sanāksmes un vada 10 koordinācijas centrus.

“Eurojust” koordinēšanas sanāksmēs pulcējas tiesneši, prokurori un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki. Viņi var izmantot “Eurojust” zinātību, aprīkojumu un tulkošanas dienestus. Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiek atlīdzināti.

Koordinācijas centri organizē kopīgas rīcības dienas, kuru dalībnieki var apmainīties ar informāciju par smagiem organizētajiem noziegumiem, kas skar vismaz 2 valstis.

“Eurojust” ir sadarbības līgumi ar daudzām ārpussavienības valstīm, attiecīgajām ES iestādēm, aģentūrām un partneriem, kā arī starptautiskajām organizācijām, kuru vidū ir:

Ieguvēji

Galvenie “Eurojust” partneri ir valsts iestādes. “Eurojust” veido sakarus starp tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem, lai tiem palīdzētu cīnīties pret smagu organizēto noziedzību, kas skar vismaz 2 ES valstis.

Kontaktinformācija

Eurojust

Kontaktinformācija

Adrese

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Ta-lr
+31 70 412 50 00
Fakss
+31 70 412 50 05
Back to top