Europos Sąjunga

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Apžvalga

 • Vaidmuo: padeda nacionalinėms valdžios institucijoms bendradarbiauti kovojant su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su daugiau kaip viena ES šalimi
 • Administracijos direktorius: Klaus Rackwitz
 • Nariai: Eurojusto kolegija, po 1 narį iš kiekvienos ES šalies
 • Įsteigtas: 2002 m.
 • Darbuotojų skaičius: 240
 • Vieta: Haga (Nyderlandai)
 • Interneto svetainė: Eurojustas

ES teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) remia nacionalinių valdžios institucijų teisminį koordinavimą ir bendradarbiavimą kovojant su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su daugiau kaip viena ES šalimi.

Veikla

Jis padeda ES šalims kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su daugiau kaip viena ES šalimi:

 • koordinuoja tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, susijusius su bent 2 šalimis,
 • padeda spręsti jurisdikcijos kolizijos klausimus,
 • palengvina ES teisinių priemonių, tokių kaip Europos arešto orderis ir nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti, rengimą ir įgyvendinimą.

Tuo tikslu Eurojustas:

 • rengia koordinacinius pasitarimus,
 • finansuoja jungtines tyrimų grupes ir pasirūpina, kad jos gautų ekspertų indėlį,
 • organizuoja koordinacinius centrus.

Jame taip pat yra Europos teisminio tinklo, Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tinklo (Genocido tinklo) sekretoriatai.

Struktūra

Eurojusto politinius sprendimus priimantį organą (kolegiją) sudaro po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos ES šalies. Kiekvienas iš šių nacionalinių narių atsakingas už nacionalinį biurą.

Administracijai vadovauja administracijos direktorius.

Eurojuste taip pat yra duomenų apsaugos pareigūnas, kuris veikia nepriklausomai nuo administracijos direktoriaus.

Veiklos būdai

Kiekvienais metais Eurojustas:

 • pradeda vis daugiau bylų (šiuo metu jų yra beveik 2000),
 • surengia apie 200 koordinacinių pasitarimų ir administruoja 10 koordinacinių centrų.

Eurojusto koordinaciniuose pasitarimuose dalyvauja prokurorai, teisėjai ir policijos pareigūnai. Jiems naudinga Eurojusto patirtis, infrastruktūra, vertimo raštu paslaugos. Atlyginamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Koordinaciniai centrai rengia bendrų veiksmų dienas, per kurias dalyviai gali dalytis informacija apie sunkų organizuotą nusikalstamumą, susijusį su daugiau kaip viena ES šalimi.

Eurojustas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daug ES nepriklausančių šalių, su susijusiomis ES institucijomis, agentūromis ir partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant:

Nauda

Pagrindinės Eurojusto partnerės yra nacionalinės valdžios institucijos. Eurojustas sutelkia teisėsaugos institucijas ir prokurorus, kad jie galėtų kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su dviem arba daugiau ES šalių.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos teisinio bendradarbiavimo institucija(Eurojust)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05