Europos Sąjunga

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)

Apžvalga

 • Vaidmuo: padeda nacionalinėms valdžios institucijoms bendradarbiauti kovojant su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi
 • Administracijos direktorius: Nick Panagiotopoulos
 • Nariai: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) kolegija, po 1 narį iš kiekvienos šalies. 
 • Įsteigtas: 2002 m.
 • Darbuotojų skaičius: 240
 • Vieta: Haga (Nyderlandai)
 • Interneto svetainė: Eurojustas

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) remia nacionalinių institucijų teisminį koordinavimą ir bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi.

Eurojusto veikla

Jis padeda ES šalims kovoti su terorizmu ir sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiais su daugiau kaip viena ES šalimi:

 • koordinuoja tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, susijusius su bent dviem šalimis,
 • padeda spręsti jurisdikcijos kolizijos klausimus,
 • palengvina ES teisinių priemonių, tokių kaip Europos arešto orderis ir nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti, rengimą ir įgyvendinimą.

Tuo tikslu Eurojustas:

 • rengia koordinacinius pasitarimus,
 • finansuoja jungtines tyrimų grupes ir pasirūpina, kad jos gautų ekspertų indėlį,
 • organizuoja koordinacinius centrus.

Jame taip pat yra Europos teisminio tinklo, Jungtinių tyrimų grupių tinklo ir Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tinklo (Genocido tinklo) sekretoriatai.

Struktūra

Eurojusto politinius sprendimus priimantį organą (kolegiją) sudaro po vieną teisėją arba aukšto rango prokurorą iš kiekvienos ES šalies. Kiekvienas iš šių nacionalinių narių atsakingas už nacionalinį biurą.

Administracijai vadovauja administracijos direktorius.

Eurojuste taip pat yra duomenų apsaugos pareigūnas, kuris veikia nepriklausomai nuo administracijos direktoriaus.

Kaip Eurojustas veikia?

Kiekvienais metais Eurojustas:

 • pradeda vis daugiau bylų (šiuo metu jų yra beveik daugiau kaip 2 300),
 • surengia apie 250 koordinacinių pasitarimų ir administruoja 10 koordinacinių centrų.

Eurojusto koordinaciniuose pasitarimuose dalyvauja prokurorai, teisėjai ir teisėsaugos pareigūnai. Jie naudojasi Eurojusto patirtimi, infrastruktūra, vertimo raštu paslaugomis. Atlyginamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Koordinaciniai centrai rengia bendrų veiksmų dienas, per kurias dalyviai gali dalytis informacija apie sunkų organizuotą nusikalstamumą, susijusį su daugiau kaip viena ES šalimi.

Eurojustas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus su daug ES nepriklausančių šalių, su susijusiomis ES institucijomis, agentūromis ir partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant:

Kam naudinga jo veikla?

Pagrindinės Eurojusto partnerės yra nacionalinės valdžios institucijos. Eurojustas sutelkia teisėsaugos institucijas ir prokurorus, kad jie galėtų kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su dviem arba daugiau ES šalių.

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūr (Eurojustas)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top