Európai Unió

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Áttekintés

 • Szerep: az Eurojust segít a tagállami hatóságoknak abban, hogy közösen küzdjenek a terrorizmus, valamint a több uniós országot érintő egyéb súlyos és szervezett bűncselekmények ellen.
 • Adminisztratív igazgató: Níkosz Panajotópulosz
 • Tagjai: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) testülete, tagállamonként 1 fő
 • Alapítás éve: 2002
 • Személyzet létszáma: 240
 • Székhely: Hága, Hollandia
 • Honlap: Eurojust

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) a több EU-országot érintő súlyos bűncselekmények, különösen a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében megvalósuló igazságügyi koordinációt és együttműködést segíti a tagállami hatóságok között.

Milyen feladatokat lát el az Eurojust?

Segíti a tagállami hatóságokat, hogy közösen lépjenek fel a terrorizmus, valamint a több uniós országot érintő egyéb súlyos és szervezett bűncselekmények ellen. Ennek érdekében:

 • összehangolja a több országot érintő nyomozásokat és büntetőeljárásokat,
 • segít megoldani azokat az eseteket, amelyekben joghatósági összeütközések merülnek föl,
 • megkönnyíti az uniós jogi eszközök (pl. európai elfogatóparancsok, vagyonelkobzást, illetve biztosítási intézkedést elrendelő határozatok) kidolgozását és végrehajtását.

Az Eurojust ennek érdekében:

 • koordinációs értekezleteket tart,
 • közös nyomozócsoportokat finanszíroz, amelyek tevékenységéhez szakértők közreműködését is biztosítja,
 • koordinációs központokat szervez.

Az Eurojust ad otthont az Európai Igazságügyi Hálózat, a közös nyomozócsoportok hálózata, valamint a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények kivizsgálásával és az ezekért felelős személyek bíróság elé állításával foglalkozó hálózat (népirtás elleni hálózat) titkárságának is.

Szervezeti felépítés

Az Eurojust politikaalkotó szerve (az ún. testület) uniós tagállamonként egy-egy rangidős ügyészből vagy bíróból áll. Minden egyes tagállami képviselő más-más nemzeti irodáért felel.

Az Eurojust élén az adminisztratív igazgató áll.

Az Eurojust adatvédelmi tisztviselőt is foglalkoztat, aki az adminisztratív igazgatótól függetlenül jár el.

Hogyan végzi az Eurojust a munkáját?

Az Eurojust:

 • évről évre egyre több üggyel (jelenleg közel 2300 üggyel) foglalkozik,
 • kb. 250 koordinációs értekezletet tart évente és 10 koordinációs központot működtet.

Az Eurojust koordinációs értekezletein ügyészek, bírák és bűnüldözési szakemberek vesznek részt, akik igénybe vehetik az Igazságügyi Együttműködési Egység szakismereteit, helyiségeit és fordítási szolgáltatásait. Utazási és szállásköltségeiket az Eurojust megtéríti.

A koordinációs központok közös akciónapokat tartanak, amelyeken a résztvevők információkat oszthatnak meg egymással a több országot érintő súlyos és szervezett bűnözés témájában.

Az Eurojust együttműködési megállapodást kötött számos nem uniós országgal, továbbá több uniós intézménnyel, ügynökséggel és partnerszervezettel, valamint nemzetközi szervezettel. Példaképp említhetők a következők:

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége legfőbb partnerei a tagállami hatóságok. Az Eurojust együttműködési lehetőséget biztosít a különböző tagországok bűnüldöző hatóságai és ügyészei számára ahhoz, hogy összefogjanak a több országot érintő súlyos és szervezett bűncselekmények elleni harcban.

Elérhetőségi adatok

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Elérhetőségi adatok

Cím

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top