Europska unija

Eurojust

Pregled

 • Uloga: pomaže nacionalnim tijelima da ostvare suradnju u borbi protiv terorizma i teškog organiziranog kriminala koji se odvija u više država članica EU-a
 • Upravni direktor: Nick Panagiotopoulos
 • Članovi: Kolegij Eurojusta, po jedan član iz svake države članice EU-a
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenika: 240
 • Lokacija: Haag (Nizozemska)
 • Internetska stranica: Eurojust

Eurojust podupire pravosudnu koordinaciju i suradnju nacionalnih tijela u borbi protiv terorizma i teškog organiziranog kriminala koji utječu na više država članica EU-a.

Djelokrug

Pomaže državama članicama EU-a u borbi protiv terorizma i teškog organiziranog kriminala koji se odvijaju u više država članica EU-a:

 • koordiniranjem istraga i kaznenog progona u koje su uključene najmanje dvije države članice
 • pomaganjem pri rješavanju sukoba nadležnosti
 • olakšavanjem sastavljanja i provedbe pravnih instrumenata EU-a kao što su europski uhidbeni nalozi te nalozi za oduzimanje i zamrzavanje imovine.

U tu svrhu Eurojust:

 • održava koordinacijske sastanke
 • osigurava financijsku pomoć i stručni doprinos zajedničkim istražnim timovima (JIT)
 • organizira koordinacijske centre.

U njega su uključena i tajništva Europske pravosudne mreže, mreže zajedničkih istražnih timova te mreže za istragu i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (Mreža protiv genocida).

Struktura

Tijelo Eurojusta za donošenje politika (Kolegij) sastoji se od po jednog državnog odvjetnika ili suca iz svake države članice EU-a. Svaki od tih nacionalnih članova na čelu je nacionalnog ureda.

Na čelu je uprave upravni direktor.

Postoji i službenik za zaštitu podataka, koji radi neovisno o upravnom direktoru.

Način rada

Svake godine Eurojust:

 • otvara sve veći broj predmeta (trenutačno gotovo više od 2 300)
 • održi gotovo 250 koordinacijskih sastanaka i vodi deset koordinacijskih centara.

Na koordinacijskim sastancima Eurojust okuplja tužitelje, suce i službenike za izvršavanje zakonodavstva. Oni se mogu koristiti stručnim znanjem, prostorijama i prevoditeljskim uslugama Ureda. Putni se troškovi i troškovi smještaja nadoknađuju.

U koordinacijskim se centrima održavaju dani zajedničkog djelovanja na kojima sudionici mogu razmijeniti informacije o teškom organiziranom kriminalu koji se odvija u više država članica.

Eurojust je sklopio sporazume o suradnji s mnogim zemljama izvan EU-a, s povezanim institucijama EU-a, agencijama i partnerima te s međunarodnim organizacijama, među kojima su:

Korisnici

Nacionalna tijela Eurojustovi su glavni partneri. Eurojust povezuje tijela za izvršavanje zakonodavstva i tužitelje i omogućuje im da se bore protiv slučajeva teškog organiziranog kriminala koji se odvija u najmanje dvije države članice EU-a.

Kontaktni podaci

Eurojust

Kontaktni podaci

Adresa

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Back to top