Euroopan Unioni

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Perustiedot

 • Tehtävä: auttaa kansallisia viranomaisia torjumaan yhdessä vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata
 • Hallinnollinen johtaja: Klaus Rackwitz
 • Jäsenet: Eurojustin kollegio, 1 jäsen kustakin EU-maasta
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 240
 • Toimipaikka: Haag (Alankomaat)
 • Verkkosivusto: Eurojust

EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) tukee kansallisten viranomaisten välistä oikeudellista koordinointia ja yhteistyötä, jolla torjutaan vakavaa, useampaa kuin yhtä EU-maata koskevaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tehtävät

Eurojust auttaa EU-maita rajat ylittävän vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

 • koordinoimalla tutkinta- ja syytetoimia, joissa on osallisena vähintään 2 maata
 • tehostamalla oikeusjärjestelmien välisistä eroista johtuvien ongelmien ratkaisemista
 • edistämällä EU:n oikeudellisten välineiden laatimista ja täytäntöönpanoa (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset, jäädyttämispäätökset ja omaisuuden tuomitseminen menetetyksi).

Tehtäviensä suorittamiseksi Eurojust

 • järjestää koordinointikokouksia
 • rahoittaa ja järjestää asiantuntija-apua yhteisiin tutkintaryhmiin
 • organisoi yhteistyötä koordinointikeskusten avulla.

Se hoitaa myös sihteeristön tehtävät Euroopan oikeudelliselle verkostolle, yhteisten tutkintaryhmien verkostolle sekä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkintaa ja syyttämistä käsittelevälle verkostolle.

Rakenne

Eurojustin päätöksentekoelimessä ("kollegiossa") on yksi korkean tason edustaja kustakin EU-maasta. Jokainen kansallinen jäsen vastaa oman maansa kansallisesta toimistosta.

Yksikön johtamisesta vastaa hallinnollinen johtaja.

Yksikössä työskentelee myös hallinnollisesta johtajasta riippumaton tietosuojavaltuutettu.

Toiminta

Vuosittain Eurojust

 • käsittelee lähes 2 000 tapausta (määrä kasvaa koko ajan)
 • järjestää noin 200 koordinointikokousta ja hallinnoi 10:tä koordinointikeskusta.

Eurojustin koordinointikokouksiin osallistuu syyttäjiä, tuomareita ja poliiseja. Eurojust tarjoaa osallistujille asiantuntija-apua ja antaa heidän käyttöönsä tilat ja laitteet. Se vastaa myös käännöspalveluista. Osallistujien matka- ja oleskelukustannukset korvataan.

Yhteisten toimintapäivien koordinointikeskuksissa osallistujat voivat jakaa tietoa vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Eurojustilla on yhteistyösopimuksia muun muassa seuraavien EU:n ulkopuolisten maiden ja EU:n toimielinten, virastojen ja kumppaneiden sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa:

Hyötyjät

Kansalliset viranomaiset ovat Eurojustin tärkeimmät kumppanit. Eurojustin avulla lainvalvontaviranomaiset ja syyttäjät voivat torjua yhdessä useita EU-maita koskevaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Yhteystiedot: 

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö(Eurojust)

Yhteystiedot

Osoite: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

P.: 
+31 70 412 50 00
F.: 
+31 70 412 50 05