Euroopan Unioni

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Perustiedot

 • Tehtävä: auttaa kansallisia viranomaisia torjumaan yhdessä terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata
 • Hallinnollinen johtaja: Nick Panagiotopoulos
 • Jäsenet: Eurojustin kollegio, 1 jäsen kustakin EU-maasta
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 240
 • Toimipaikka: Haag (Alankomaat)
 • Verkkosivusto: Eurojust

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) tukee kansallisten viranomaisten välistä oikeudellista koordinointia ja yhteistyötä, jolla torjutaan terrorismia ja vakavaa, useampaa kuin yhtä EU-maata koskevaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tehtävät

Eurojust auttaa EU-maita rajat ylittävän vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Se

 • koordinoi tutkinta- ja syytetoimia, joissa on osallisena vähintään 2 maata
 • tehostaa oikeusjärjestelmien välisistä eroista johtuvien ongelmien ratkaisemista
 • edistää EU:n oikeudellisten välineiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset, jäädyttämispäätökset ja omaisuuden tuomitseminen menetetyksi).

Tehtäviensä suorittamiseksi Eurojust

 • järjestää koordinointikokouksia
 • rahoittaa ja järjestää asiantuntija-apua yhteisiin tutkintaryhmiin
 • organisoi yhteistyötä koordinointikeskusten avulla.

Se hoitaa myös sihteeristön tehtävät Euroopan oikeudelliselle verkostolle, yhteisten tutkintaryhmien verkostolle sekä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkintaa ja syyttämistä käsittelevälle verkostolle.

Rakenne

Eurojustin päätöksentekoelimessä ("kollegiossa") on yksi korkean tason edustaja kustakin EU-maasta. Jokainen kansallinen jäsen vastaa oman maansa kansallisesta toimistosta.

Yksikön johtamisesta vastaa hallinnollinen johtaja.

Yksikössä työskentelee myös hallinnollisesta johtajasta riippumaton tietosuojavaltuutettu.

Toiminta

Vuosittain Eurojust

 • käsittelee lähes 2 300 tapausta (määrä kasvaa koko ajan)
 • järjestää noin 250 koordinointikokousta ja hallinnoi 10:tä koordinointikeskusta.

Eurojustin koordinointikokouksiin osallistuu syyttäjiä, tuomareita ja poliiseja. Eurojust tarjoaa osallistujille asiantuntija-apua ja antaa heidän käyttöönsä tilat ja laitteet. Se vastaa myös käännöspalveluista. Osallistujien matka- ja oleskelukustannukset korvataan.

Koordinointikeskukset järjestävät yhteisiä toimintapäiviä, joilla osallistujat voivat jakaa tietoa vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Eurojustilla on yhteistyösopimuksia muun muassa seuraavien EU:n ulkopuolisten maiden ja EU:n toimielinten, virastojen ja kumppaneiden sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa:

Hyötyjät

Kansalliset viranomaiset ovat Eurojustin tärkeimmät kumppanit. Eurojustin avulla lainvalvontaviranomaiset ja syyttäjät voivat yhdessä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee vähintään kahta EU-maata.

Yhteystiedot

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Yhteystiedot

Osoite

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

P.
+31 70 412 50 00
F.
+31 70 412 50 05
Back to top