Ευρωπαϊκή Ένωση

Eurojust

Eurojust

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: βοηθά τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μια χώρες της ΕΕ
 • Διοικητικός διευθυντής: Νίκος Παναγιωτόπουλος
 • Μέλη: το συλλογικό όργανο της Eurojust, στο οποίο συμμετέχει 1 μέλος από κάθε χώρα της ΕΕ
 • Έτος σύστασης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 240
 • Θέση: Χάγη (Κάτω Χώρες)
 • Ιστοσελίδα: Eurojust

Eurojust στηρίζει τον δικαστικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.

Τι ακριβώς κάνει

Βοηθά τα κράτη της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος όταν αυτό αφορά περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ:

 • συντονίζει έρευνες και διώξεις που αφορούν τουλάχιστον 2 χώρες
 • συμβάλλει στην επίλυση διαφορών για θέματα δικαιοδοσίας
 • διευκολύνει την εκπόνηση και την εφαρμογή νομικών πράξεων της ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και οι αποφάσεις κατάσχεσης ή δέσμευσης.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust:

 • διοργανώνει συνεδριάσεις συντονισμού
 • χρηματοδοτεί και προσφέρει εμπειρογνωσία σε κοινές ομάδες ερευνών
 • οργανώνει κέντρα συντονισμού.

Επίσης, φιλοξενεί τις γραμματείες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, του δικτύου κοινών ομάδων ερευνών και του δικτύου για την έρευνα και τη δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου (Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας).

Δομή

Υπεύθυνο για την χάραξη της πολιτικής της Eurojust είναι το «συλλογικό όργανο» το οποίο αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο από κάθε χώρα της ΕΕ. Κάθε ένα από αυτά τα εθνικά μέλη είναι υπεύθυνο για ένα εθνικό γραφείο.

Η διοίκηση του οργανισμού ασκείται από έναν διοικητικό διευθυντή.

Υπάρχει επίσης ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τον διοικητικό διευθυντή.

Πώς λειτουργεί

Κάθε χρόνο, η Eurojust:

 • ανοίγει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων (αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν πάνω από 2.300)
 • πραγματοποιεί περίπου 250 συνεδριάσεις συντονισμού και διοικεί 10 κέντρα συντονισμού.

Στις συνεδριάσεις συντονισμού της Eurojust συμμετέχουν εισαγγελείς, δικαστές και αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αξιοποιούν την εμπειρογνωσία,τις εγκαταστάσεις και τις μεταφραστικές υπηρεσίες της μονάδας. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καλύπτονται.

Τα κέντρα συντονισμού διοργανώνουν ημερίδες κοινής δράσης, όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη.

Η Eurojust έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με πολλές χώρες εκτός ΕΕ, με όργανα, οργανισμούς και εταίρους της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς όπως:

Ποιοι ωφελούνται

Οι εθνικές αρχές είναι οι κύριοι εταίροι της Eurojust. Η Eurojust φέρνει σε επαφή αρχές επιβολής του νόμου και εισαγγελείς, και τους βοηθά στην καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος όταν αυτό αφορά 2 ή περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Eurojust

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Τηλ
+31 70 412 50 00
Φαξ
+31 70 412 50 05
Back to top