Den Europæiske Union

Eurojust

Eurojust

Oversigt

 • Rolle: hjælper nationale myndigheder med at samarbejde om at bekæmpe terrorisme og alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land
 • Administrerende direktør: Nick Panagiotopoulos
 • Medlemmer: Eurojusts kollegium, som har 1 medlem fra hvert EU-land
 • Oprettet i: 2002
 • Antal ansatte: 240
 • Sted: Haag (Holland)
 • Website: Eurojust

Eurojust støtter retligt samarbejde og koordinering mellem nationale myndigheder for at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land.

Hvad laver Eurojust?

Enheden hjælper EU-landene med at bekæmpe terrorisme og alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land, ved at:

 • koordinere efterforskning og retsforfølgning, som vedrører mindst 2 lande
 • hjælpe med at løse kompetencekonflikter
 • lette udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's retlige instrumenter såsom den europæiske arrestordre og konfiskations- og indefrysningskendelser.

For at gøre dette sørger Eurojust for at:

 • afholde koordineringsmøder
 • finansiere og yde eksperthjælp til fælles efterforskningshold
 • organisere koordineringscentre.

Den varetager også sekretariatsfunktionen for Det Europæiske Retlige Netværk, netværket vedrørende fælles efterforskningshold og netværket for efterforskning og retsforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (folkedrabsnettet).

Struktur

Eurojusts beslutningstagende organ ("kollegiet") består af en seniorepræsentant fra hvert EU-land. Hvert af disse nationale medlemmer er ansvarligt for et nationalt kontor.

Administrationen ledes af en administrerende direktør.

Desuden arbejder en databeskyttelsesmedarbejder uafhængigt af den administrerende direktør.

Hvordan arbejder Eurojust?

Hvert år:

 • indleder Eurojust et stigende antal sager (i øjeblikket næsten 2 300)
 • afholder det omkring 250 koordinationsmøder og driver 10 koordinationscentre.

Eurojusts koordinationsmøder bringer anklagere, dommere og politifolk sammen. De har gavn af enhedens ekspertise, faciliteter og oversættelsestjeneste. Deres rejse- og indkvarteringsudgifter godtgøres.

Koordinationscentrene holder fællesaktionsdage, hvor deltagerne kan udveksle information om alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end ét land.

Eurojust har samarbejdsaftaler med mange ikke-EU-lande, relaterede EU-institutioner, agenturer og partnere samt internationale organisationer, herunder:

Hvem har gavn af Eurojust?

De nationale myndigheder er Eurojusts vigtigste partnere. Eurojust skaber kontakt mellem retshåndhævende myndigheder og anklagere og giver dem mulighed for i fællesskab at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end 2 EU-lande.

Kontakt

Eurojust

Kontakt

Adresse

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top