Europæiske Union

Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

Oversigt

 • Rolle: hjælper nationale myndigheder med at samarbejde om at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land
 • Administrerende direktør Klaus Rackwitz
 • Medlemmer: Eurojusts kollegium, 1 medlem fra hvert EU-land
 • Oprettet i: 2002
 • Antal ansatte: 240
 • Beliggenhed: Haag (Holland)
 • Website: Eurojust

EU's Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) støtter retligt samarbejde og koordinering mellem nationale myndigheder for at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land.

Hvad laver det?

Enheden hjælper EU-landene med at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end et EU-land ved at:

 • koordinere efterforskning og retsforfølgning, som vedrører mindst 2 lande
 • hjælpe med at løse kompetencekonflikter
 • lette udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's retlige instrumenter såsom den europæiske arrestordre og konfiskations- eller indefrysningskendelser.

For at gøre dette sørger Eurojust for at:

 • afholde koordineringsmøder
 • finansiere og yde eksperthjælp til fælles efterforskningshold
 • organisere koordineringscentre.

Det varetager også sekretariatsfunktionen for Det Europæiske Retlige Netværk, netværket vedrørende fælles efterforskningshold og netværket for efterforskning og retsforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (folkedrabsnettet).

Struktur

Eurojusts beslutningstagende organ ("kollegiet") består af en seniorepræsentant fra hvert EU-land. Hvert af disse nationale medlemmer er ansvarlig for et nationalt kontor.

Administrationen ledes af en administrerende direktør.

Desuden arbejder en databeskyttelsesmedarbejder, uafhængigt af den administrerende direktør.

Hvordan arbejder det?

Hvert år:

 • indleder Eurojust en række sager (i øjeblikket næsten 2 000)
 • afholder det omkring 200 koordinationsmøder og driver 10 koordinationscentre.

Eurojusts koordinationsmøder bringer anklagere, dommere og politifolk sammen. De har gavn af enhedens ekspertise, faciliteter og oversættelsestjeneste. Deres rejse- og indkvarteringsudgifter godtgøres.

Koordinationscentrene holder fællesaktionsdage, hvor deltagerne kan udveksle information om alvorlig organiseret kriminalitet, som berører mere end ét land.

Eurojust har samarbejdsaftaler med mange ikke-EU-lande, relaterede EU-institutioner, agenturer og partnere samt internationale organisationer herunder:

Hvem har gavn af det?

De nationale myndigheder er Eurojusts vigtigste partnere. Eurojust knytter retshåndhævende myndigheder og anklagere sammen og giver dem mulighed for i fællesskab at bekæmpe tilfælde af alvorlig organiseret kriminalitet , som berører mere end 2 EU-lande.

Kontakt: 

EU's Enhed for Retligt Samarbejde(Eurojust)

Kontakt

Adresse: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tlf.: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05