Evropská unie

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

Přehled

 • Úloha: pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti závažné organizované trestné činnosti, která se dotýká více než jedné země EU
 • Správní ředitel: Klaus Rackwitz
 • Členové: kolegium Eurojustu, 1 člen z každé země EU
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 240
 • Sídlo: Haag (Nizozemsko)
 • Internetové stránky: Eurojust

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) podporuje soudní spolupráci a koordinaci mezi vnitrostátními orgány členských států v boji proti závažné organizované trestné činnosti, která se dotýká více než jedné země EU.

Náplň činnosti

Pomáhá členským zemím Unie v boji proti závažné organizované trestné činnosti, která se dotýká více než jedné země EU a to těmito způsoby:

 • koordinuje vyšetřování a stíhání, které se dotýká alespoň dvou zemí
 • zprostředkovává řešení při kompetenčních sporech
 • usnadňuje vznik právních nástrojů EU, jako je např. evropský zatykač či příkaz ke konfiskaci a zajištění majetku, a jejich uplatňování v praxi.

Za tímto účelem Eurojust:

 • organizuje koordinační schůzky
 • financuje společné vyšetřovací týmy (SVT) a poskytuje jim odborné poznatky
 • provozuje koordinační centra.

Je rovněž hostitelským orgánem sekretariátů Evropské justiční sítě, sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítě pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Struktura

Nejvyšší rozhodovací orgán Eurojustu (tzv. kolegium) tvoří zástupci všech členských států EU. Každý z těchto členů je odpovědný za svou národní sekci.

Za správu odpovídá správní ředitel.

Trvale též existuje funkce inspektora ochrany údajů. Ten pracuje nezávisle na správním řediteli.

Způsob fungování

Eurojust každý rok:

 • se věnuje narůstajícímu počtu případů (v současnosti přibližně 2 000)
 • organizuje okolo 200 koordinačních schůzek a provozuje 10 koordinačních center.

Na koordinačních schůzkách jednají státní zástupci, soudci a zástupci policejních orgánů, kteří mohou využívat odborné znalosti, vybavení a překladatelské služby Eurojustu. Eurojust též hradí výdaje za cestu a ubytování.

Koordinační centra pořádají společné akce, během kterých si mohou jejich účastníci vyměňovat informace o těch typech závažné organizované trestné činnosti, které se dotýkají více než jedné země EU.

Eurojust uzavřel dohody o spolupráci s mnoha zeměmi mimo EU, příslušnými institucemi, agenturami a partnery z EU a také s mezinárodními organizacemi. Jsou to například:

Pro koho znamená přínos

Hlavními partery Eurojustu jsou vnitrostátní orgány členských zemí Unie. Eurojust zprostředkovává spolupráci mezi donucovacími orgány a státními zástupci a umožňuje jim tak bojovat proti závažné organizované trestné činnosti, která se dotýká nejméně dvou zemí EU.

Kontaktní údaje: 

Evropská jednotka pro justiční spolupráci(Eurojust)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel: 
+31 70 412 50 00
Fax: 
+31 70 412 50 05