Evropská unie

Eurojust

Přehled

 • Úloha: pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, které přesahují hranice jednoho státu EU
 • Správní ředitel: Nick Panagiotopoulos
 • Členové: kolegium Eurojustu, 1 člen z každé země EU
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 240
 • Sídlo: Haag (Nizozemsko)
 • Internetové stránky: Eurojust

Eurojust podporuje soudní spolupráci a koordinaci mezi orgány členských států v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, která přesahuje hranice jednoho státu EU.

Náplň činnosti

Pomáhá členským zemím Unie v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, které se dotýkají více než jedné země EU, tak, že:

 • koordinuje vyšetřování a stíhání, které probíhá na území nejméně dvou států
 • zprostředkovává řešení kompetenčních sporů
 • usnadňuje vznik právních nástrojů EU, jako je např. evropský zatykač či příkaz ke konfiskaci a zajištění majetku, a jejich uplatňování v praxi.

Za tímto účelem Eurojust:

 • organizuje koordinační schůzky
 • financuje společné vyšetřovací týmy (SVT) a poskytuje jim odborné poznatky
 • provozuje koordinační centra.

Je rovněž hostitelským orgánem sekretariátů Evropské justiční sítě, sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítě pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Organizační struktura

Nejvyšší rozhodovací orgán Eurojustu (tzv. kolegium) tvoří jeden člen z každého členského státu EU vybíraný z řad vysoce postavených státních zástupců a soudců. Každý z těchto členů je odpovědný za svou národní sekci.

Za řízení Eurojustu odpovídá správní ředitel.

Trvale též existuje funkce úředníka pro ochranu údajů. Ten pracuje nezávisle na správním řediteli.

Způsob fungování

Eurojust každý rok:

 • vyřizuje narůstající počet případů (v současnosti více než 2 300)
 • organizuje okolo 250 koordinačních schůzek a provozuje 10 koordinačních center.

Na koordinačních schůzkách jednají státní zástupci, soudci a zástupci donucovacích orgánů, kteří mohou využívat odborné znalosti, vybavení a překladatelské služby Eurojustu. Jsou jim hrazeny cestovní a ubytovací náklady.

Koordinační centra pořádají společné akce, během kterých si mohou jejich účastníci vyměňovat informace o závažné organizované trestné činnosti vyvíjené na území několika států EU.

Eurojust uzavřel dohody o spolupráci s mnoha zeměmi mimo EU, příslušnými unijními orgány, agenturami a partnery a také s mezinárodními organizacemi. Jsou to například:

IberRed

Význam Eurojustu

Hlavními partnery Eurojustu jsou orgány členských zemí Unie. Eurojust zprostředkovává spolupráci mezi donucovacími orgány a státními zástupci a umožňuje jim tak bojovat proti závažné organizované trestné činnosti vyvíjené na území nejméně dvou států EU.

Kontaktní údaje

Eurojust

Kontaktní údaje

Adresa

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Back to top