Европейски съюз

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Преглед

 • Роля: подпомага сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тероризма и тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС
 • Административен директор: Nick Panagiotopoulos
 • Членове: колегиален орган на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, по 1 член от всяка страна от ЕС
 • Създадено през: 2002 г.
 • Брой служители: 240
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт: Евроюст

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) подпомага съдебното координиране и сътрудничество между националните органи в борбата с терорзма и тежката организирана престъпност, засягащи повече от една страна от ЕС..

Какво прави звеното?

Звеното подпомага борбата на страните от ЕС срещу тероризма и организираната престъпност, засягащи повече от една страна от ЕС, като:

 • координира разследванията и наказателните преследвания с участието на поне 2 държави
 • помага за разрешаване на конфликти, свързани с юрисдикцията
 • улеснява изготвянето и прилагането на правните инструменти на ЕС, като европейските заповеди за арест и заповедите за конфискация и замразяване.

За целта Евроюст:

 • провежда координационни заседания
 • финансира и осигурява експертно участие в съвместни екипи за разследване
 • организира координационни центрове.

В рамките на Евроюст работят и секретариатите на Европейската съдебна мрежа, на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежа по въпросите на геноцида).

Структура

Органът, който отговаря за изготвянето на политиката на Евроюст (колегиалният орган) включва по един висш прокурор или съдия от всяка страна от ЕС. Всеки от тези национални представители отговаря за едно национално бюро.

Администрацията се ръководи от административен директор.

Също така има длъжностно лице за защита на данните, което работи независимо от административния директор.

Как функционира?

Всяка година Евроюст:

 • работи по все повече случаи (в момента над 2300)
 • провежда близо 250 координационни заседания и ръководи 10 координационни центъра.

В координационните заседания на Евроюст участват прокурори, съдии и служители на реда. Те се възползват от опита, инфраструктурата и преводаческите служби на звеното. Разходите за пътуване и настаняване се възстановяват.

В координационните центрове се провеждат дни на съвместни действия, по време на които участниците обменят информация във връзка с тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна.

Евроюст има споразумения за сътрудничество с много страни извън ЕС, с институции, агенции и партньори на ЕС, както и с международни организации, включително:

Кой има полза от това

Националните органи са основните партньори на Евроюст. Евроюст свързва правоприлагащите органи и прокурорите, като им помага да се борят с тежката организирана престъпност, която засяга две или повече страни от ЕС.

Координати за връзка

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Координати за връзка

Адрес

Johan de Wittlaan 9

NL-2517 JR Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Back to top