Evropska unija

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Pregled

 • Naloga: na podlagi raziskav pripravlja podatke in informacije za politike na področju sociale in delovnih razmerij
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Ustanovitev: 1975
 • Število zaposlenih: 99
 • Sedež: Dublin (Irska)
 • Spletišče: Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer pripravlja podatke in dejstva na podlagi ugotovitev raziskav in podpira politike na področju sociale in dela. Na ta način pripomore k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropi.

Naloge

Osnovno delo agencije je:

 • raziskovanje socialnih vprašanj in vprašanj v zvezi z delovnimi razmerji
 • seznanjanje snovalcev politike EU in držav članic z rezultati raziskav

Agencija vodi raziskovalne projekte in 3 vseevropske ankete o:

Ima 2 opazovalna centra, ki zbirata najnovejše podatke o:

Informacije agencije so temelj za pripravo ukrepov politike, kot sta denimo nedavni evropski pobudi za reševanje brezposelnosti mladih in jamstva za mlade.

Agencija ugotovitve raziskav in relevantne podatke za politiko posreduje in objavlja:

 • v tiskanih in spletnih publikacijah
 • na svojem spletišču in družbenih medijih
 • na seminarjih in konferencah
 • s svojim programom za obiskovalce

Struktura

Direktor in namestnik direktorja poročata tridelnemu upravnemu odboru, ki ima 87 članov:

 • 84 predstavnikov vladnih organov, delodajalcev in delavcev EU
 • 3 predstavnike Evropske komisije

V upravnem odboru sodelujejo tudi opazovalci iz držav Efte. Odbor se sestane najmanj enkrat na leto, da razpravlja in sprejme delovni program in letni proračun.

Biro, izvršni del odbora, se sestane pogosteje, da olajša delo upravnega odbora.

Delovanje

Fundacija vsake štiri leta pregleda svojo strategijo in zastavljene cilje. Na podlagi različnih posvetovanj z upravnim odborom in institucijami EU pripravi štiriletni delovni program, nato podrobneje določi letni delovni program. Letni delovni program izvaja z zgoraj navedenimi raziskovalnimi projekti in anketami.

Fundacija vodi skupne raziskovalne in komunikacijske dejavnosti s sorodnimi agencijami:

Koristi

Delo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je namenjeno predvsem snovalcem politike na ravni EU:

 • institucijam EU
 • delodajalcem na ravni EU
 • sindikatom na ravni EU

S svojim delom pomaga tudi drugim organizacijam:

 • nacionalnim vladnim organom, organizacijam delodajalcev in sindikatom
 • parlamentom
 • raziskovalnim ustanovam
 • univerzam

Nedavne dejavnosti v podporo političnim snovalcem in odločevalcem

 

Back to top