Uniunea Europeană

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Prezentare generală

 • Rol: oferă informații obținute din cercetare în vederea dezvoltării politicilor sociale și a celor din domeniul muncii și al ocupării forței de muncă
 • Director: Juan Menéndez-Valdés
 • Înființare: 1975
 • Angajați: 100
 • Sediu: Dublin (Irlanda)
 • Site: Eurofound

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) este o agenție a Uniunii Europene, al cărei rol este de a furniza informații pentru dezvoltarea unor politici mai bune în domeniul social, al ocupării forței de muncă și al muncii. Eurofound a fost înființată în 1975 pentru a contribui la elaborarea unor politici eficiente care să conducă la îmbunătățirea calității vieții și a muncii, într-o Europă echitabilă și competitivă.

Ce face Eurofound?

Activitățile de bază ale Eurofound:

 • desfășoară activități de cercetare în domeniul social, al ocupării forței de muncă și al muncii
 • transmite rezultatele cercetărilor către factorii de decizie europeni și naționali.

Realizează proiecte de cercetare și 3 sondaje paneuropene despre:

Gestionează 3 observatoare care oferă informații actualizate despre:

Activitățile Eurofound pot fi utilizate ca bază pentru elaborarea politicilor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul recentelor inițiative europene privind șomajul în rândul tinerilor și al „Garanției pentru tineret”.

Eurofound difuzează rezultatele cercetărilor sale și alte informații relevante pentru factorii politici prin:

Structură

Eurofound are aproximativ 100 de angajați specializați în cercetare socioeconomică, comunicare și administrație publică. Este gestionată de un director și un director adjunct, care raportează consiliului de conducere. Consiliul este format din reprezentanți ai angajatorilor, ai lucrătorilor, ai guvernelor UE și ai Comisiei. Se reunește cel puțin o dată pe an pentru a discuta și adopta programul de lucru anual și multianual și bugetul anual.

Consiliul include și reprezentanți ai țărilor AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), în calitate de observatori. Biroul, comitetul executiv al agenției, se întrunește mai des – o dată la 2 luni – pentru a facilita activitatea Consiliului de administrație.

Eurofound include, de asemenea, Biroul de legătură de la Bruxelles, cu rolul dublu de a consolida vizibilitatea și impactul cercetării Eurofound la nivelul UE și de a monitoriza evoluția procesului de elaborare a politicilor.

Cum lucrează Eurofound?

La fiecare 4 ani, Eurofound își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu Consiliul de administrație și cu instituțiile UE, agenția întocmește un program de lucru pe patru ani. Programul multianual pentru perioada 2017-2020 stabilește un program de lucru specific pentru fiecare an al perioadei de programare. Eurofound desfășoară proiectele incluse în programul anual de lucru utilizând resursele de cercetare și monitorizare descrise mai sus.

Eurofound desfășoară activități comune de cercetare și comunicare în strânsă cooperare cu alte agenții:

Cine sunt beneficiarii?

Principalul grup-țintă pentru rezultatele obținute de Eurofound sunt factorii decizionali din UE, și anume:

 • instituțiile UE
 • angajatorii de la nivelul UE
 • organizațiile sindicale de la nivelul UE

Eurofound încearcă, de asemenea, să influențeze:

 • guvernele naționale, organizațiile patronale, sindicatele și organizațiile societății civile
 • parlamentele
 • institutele de cercetare
 • universitățile
Date de contact

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă(Eurofound)

Date de contact

Adresă

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top