Uniunea Europeană

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Prezentare generală

 • Rol: oferă contribuții bazate pe cercetare în vederea dezvoltării politicilor sociale și în domeniul muncii
 • Director: Juan Menéndez-Valdés
 • Înființare: 1975
 • Angajați: 99
 • Sediu: Dublin (Irlanda)
 • Site: Eurofound

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) oferă concluzii bazate pe cercetare și cunoaștere pentru a contribui la elaborarea politicilor sociale și în domeniul muncii. Obiectivul său final este acela de a sprijini îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai în Europa.

Ce face Eurofound?

Activitățile de bază ale Eurofound:

 • desfășoară activități de cercetare cu privire la chestiuni sociale și în domeniul muncii
 • transmite rezultatele cercetărilor către factorii de decizie europeni și naționali.

Realizează proiecte de cercetare și sondaje paneuropene vizând:

Gestionează două observatoare care oferă informații actualizate despre:

Activitățile Eurofound pot fi utilizate ca bază pentru elaborarea politicilor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul recentelor inițiative europene privind șomajul în rândul tinerilor și „garanția pentru tineret”.

Eurofound difuzează rezultatele cercetărilor sale și alte informații relevante din punct de vedere al politicilor prin:

Structură

Directorul și directorul adjunct al Eurofound răspund în fața unui Consiliu tripartit de administrație format din 87 de membri:

 • 84 de reprezentanți ai guvernelor UE, ai lucrătorilor și angajatorilor
 • 3 reprezentanți ai Comisiei Europene.

Consiliul de administrație are în componență și reprezentanți ai țărilor AELS, care au statut de observatori. Se reunește cel puțin o dată pe an pentru a discuta și adopta programul de lucru și bugetul anual.

Biroul, comitetul executiv al agenției, se întrunește mai des pentru a facilita activitatea Consiliului de administrație.

Cum lucrează Eurofound?

La fiecare 4 ani, Eurofound își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu Consiliul de administrație și cu instituțiile UE, agenția întocmește un program de lucru pe 4 ani. Ulterior, se elaborează și un program anual de lucru detaliat. Eurofound desfășoară proiectele incluse în programul anual de lucru utilizând resursele de cercetare și monitorizare descrise mai sus.

Fundația desfășoară activități comune de cercetare și comunicare în strânsă cooperare cu alte agenții:

Cine sunt beneficiarii?

Principalul grup-țintă sunt factorii decizionali de la nivelul UE, și anume:

 • instituțiile UE
 • angajatorii din UE
 • organizațiile sindicale la nivel european.

Activitățile Eurofound vizează și alte organisme:

 • guvernele naționale, sindicatele și organizațiile patronale
 • parlamentele
 • institutele de cercetare
 • universitățile.

Activități recente care au contribuit la procesul decizional și la elaborarea politicilor UE

 

Date de contact: 

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă(Eurofound)

Date de contact

Adresă: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56
Back to top