Unia Europejska

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Informacje ogólne

 • Zadania: wnosi aktywny wkład w politykę społeczną i zatrudnienia w oparciu o wyniki badań naukowych
 • Dyrektor: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok powstania: 1975
 • Liczba pracowników: 99
 • Siedziba: Dublin (Irlandia)
 • Strona internetowa: Eurofound

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) zapewnia informacje i wiedzę oparte na wynikach badań naukowych oraz pomaga w kształtowaniu polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Ostatecznym celem działalności fundacji jest pomoc w planowaniu i wdrażaniu metod poprawy warunków życia i pracy w Europie.

Czym zajmuje się Eurofound?

Fundacja:

 • bada kwestie społeczne i związane z zatrudnieniem
 • przekazuje wyniki swoich badań politykom krajowym i unijnym.

Realizuje projekty badawcze i przeprowadza trzy ogólnoeuropejskie badania opinii dotyczące:

Prowadzi też dwa obserwatoria, które zapewniają aktualne informacje na temat:

Wyniki prac fundacji służą jako podstawa do kształtowania polityki – tak jak miało to niedawno miejsce w przypadku unijnych inicjatyw dotyczących bezrobocia wśród młodych ludzi i gwarancji dla młodzieży.

Eurofound rozpowszechnia wyniki swoich badań i związaną z nimi fachową wiedzę za pośrednictwem:

 • publikacji drukowanych i dostępnych w internecie
 • swojej strony internetowej i serwisów społecznościowych
 • szkoleń i konferencji
 • programu dla odwiedzających.

Struktura

Dyrektor fundacji Eurofound i jego zastępca podlegają trójstronnej radzie zarządzającej, w której skład wchodzi 87 członków:

 • 84 przedstawicieli rządów krajowych państw UE, pracodawców i pracowników
 • trzech przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele państw EFTA uczestniczą w radzie jako obserwatorzy. Członkowie rady spotykają się raz do roku, aby przedyskutować i zatwierdzić program prac i budżet roczny.

Rada wykonawcza, czyli prezydium, spotyka się częściej, aby ułatwić prace radzie zarządzającej.

W jaki sposób działa Eurofound?

Co cztery lata Eurofound dokonuje przeglądu swojej strategii i wyznacza sobie cele na kolejne lata. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z radą oraz instytucjami UE opracowuje czteroletni program prac. Na jego podstawie opracowywane są później roczne programy prac. Eurofound realizuje projekty przewidziane w rocznym programie prac, wykorzystując wyżej wspomniane zasoby z zakresu badań naukowych i monitorowania.

Fundacja blisko współpracuje z podobnymi agencjami przy badaniach naukowych i działaniach informacyjnych. Te agencje to:

Komu przynosi korzyści ta działalność?

Główną grupą docelową są podmioty zaangażowane w proces kształtowania polityki na poziomie UE, a konkretnie:

 • instytucje UE
 • pracodawcy na poziomie UE
 • związki zawodowe na poziomie UE.

Inne podmioty, na rzecz których działa fundacja, to:

 • rządy krajowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców
 • Parlament Europejski
 • instytucje badawcze
 • uniwersytety.

Niedawne działania zapewniające wkład w proces decyzyjny i kształtowanie polityki

 

Dane kontaktowe: 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy(Eurofound)

Dane kontaktowe

Adres: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Faks: 
+353 1 282 64 56
Back to top