Europese Unie

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

In het kort

 • Rol: onderzoek ter onderbouwing van het beleid op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.
 • Directeur: Juan Menéndez-Valdés
 • Opgericht: 1975
 • Medewerkers: 100
 • Locatie: Dublin (Ierland)
 • Website: Eurofound

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een agentschap van de EU dat kennis verzamelt ter onderbouwing van het beleid op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. EUROFOUND werd in 1975 opgericht om bij te dragen aan beleid dat zorgt voor betere levens- en arbeidsomstandigheden in een eerlijk en concurrerend Europa.

Wat doet Eurofound?

Eurofound:

 • doet onderzoek naar sociale, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerde kwesties
 • deelt de resultaten met Europese en nationale beleidsmakers;

Eurofound voert onderzoeksprojecten uit en houdt regelmatig enquêtes in de hele EU over:

De stichting heeft drie waarnemingscentra die recente informatie kunnen geven over:

Het werk van Eurofound wordt gebruikt ter onderbouwing van het beleid, zoals recentelijk bij de Europese initiatieven over jeugdwerkloosheid en de Jeugdgarantie.

Eurofound verspreidt haar onderzoeksresultaten en beleidsrelevante kennis via:

Structuur

Eurofound heeft ongeveer 100 medewerkers die zijn gespecialiseerd in sociaal-economisch onderzoek, communicatie en openbaar bestuur. De stichting wordt geleid door een directeur en adjunct-directeur, die verantwoording moeten afleggen aan een raad van bestuur. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, nationale overheden uit de lidstaten en de Europese Commissie. De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om de meerjarige en jaarlijkse werkprogramma’s en de jaarlijkse begroting te bespreken en goed te keuren.

Bij de vergaderingen zijn ook waarnemers van de EVA-landen (de Europese Vrijhandelsassociatie) aanwezig. Het dagelijks bestuur, het bureau, komt vaker bijeen om de werkzaamheden van de raad van bestuur te ondersteunen.

Eurofound beschikt ook over een verbindingskantoor in Brussel met de dubbele taak de zichtbaarheid en impact van het Eurofound-onderzoek op EU-niveau te vergroten, en de ontwikkelingen in het beleid te volgen.

Hoe werkt Eurofound?

Om de vier jaar herziet Eurofound haar strategie en doelstellingen. Na uitvoerig overleg met de raad van bestuur en de EU-instellingen formuleert zij een vierjarig werkprogramma. Het meerjarig programma voor 2017-2020 bevat ook de jaarlijkse werkprogramma's. Eurofound voert dit werkprogramma uit via de al genoemde onderzoeks- en observatieactiviteiten.

De stichting werkt bij haar onderzoeks- en communicatieactiviteiten nauw samen met haar zusteragentschappen:

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste doelgroep van Eurofound zijn beleidsmakers op EU-niveau, en meer specifiek:

 • EU-instellingen
 • werkgevers op EU-niveau
 • vakbondsgroepen op EU-niveau

Eurofound probeert ook invloed ut te oefenen op:

 • nationale regeringen, werkgeversorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties
 • parlementen
 • onderzoeksinstellingen
 • universiteiten
Contact

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(Eurofound)

Contact

Adres

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top