Europese Unie

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

In het kort

 • Rol: geeft op onderzoek gebaseerde input voor de ontwikkeling van sociaal en arbeidsgerelateerd beleid
 • Directeur: Juan Menéndez-Valdés
 • Opgericht: 1975
 • Medewerkers: 99
 • Locatie: Dublin (Ierland)
 • Website: Eurofound

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) levert met wetenschappelijk onderbouwde adviezen en expertise een bijdrage aan de ontwikkeling van het sociaal en arbeidsgerelateerd beleid. Het uiteindelijke doel is de levens- en arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren.

Wat doet Eurofound?

De kernactiviteiten van Eurofound:

 • onderzoek doen naar sociale en arbeidsgerelateerde kwesties
 • de resultaten delen met Europese en nationale beleidsmakers

Eurofound voert onderzoeksprojecten uit en werkt aan een drietal pan-Europese surveys over:

Het beheert twee observatoria om recente informatie te kunnen geven over:

Eurofound zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten waarop beleid kan worden gebaseerd, bijv. de recente Europese initiatieven op het gebied van de jeugdwerkloosheid en de jongerengarantie.

Het verspreidt zijn onderzoeksresultaten en beleidsrelevante kennis via:

 • publicaties, gedrukt en online
 • zijn website en sociale media
 • seminars en conferenties
 • een bezoekersprogramma

Opzet

De directeur en onderdirecteur van Eurofound rapporteren aan een tripartiete Raad van bestuur met 87 leden:

 • 84 vertegenwoordigers van de EU-regeringen, werkgevers en werknemers
 • 3 vertegenwoordigers van de Europese Commissie

Bij de vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers van de EVA-landen als waarnemers aanwezig. De Raad van bestuur komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om het werkprogramma en de jaarlijkse begroting te bespreken en goed te keuren.

Het dagelijks bestuur, het Bureau, komt vaker bijeen om de taken van de Raad van bestuur te verlichten.

Wat doet Eurofound?

Om de vier jaar herziet Eurofound zijn strategie en doelstellingen. Na uitvoerig overleg met de Raad van bestuur en de EU-instellingen formuleert het een vierjarig werkprogramma. Daarna wordt een gedetailleerd jaarlijks werkprogramma opgesteld. Eurofound voert dit werkprogramma uit via de al genoemde onderzoeks- en observatie-activiteiten.

De stichting werkt bij haar onderzoeks- en communicatieactiviteiten nauw samen met zusteragentschappen:

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste doelgroep vormen EU-beleidsmakers, en meer specifiek:

 • EU-instellingen
 • werkgevers op EU-niveau
 • vakbondsgroepen op EU-niveau

Andere organisaties waar Eurofound voor werkt zijn o.a.:

 • nationale regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden
 • parlementen
 • onderzoeksinstellingen
 • universiteiten

Recente activiteiten

 

Contact: 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden(Eurofound)

Contact

Adres: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56