Unjoni Ewrope

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: tipprovdi input ibbażat fuq l-iżvilupp ta’ politiki soċjali u relatati mal-impjieg u x-xogħol
 • Direttur: Juan Menéndez-Valdés
 • Stabbilita: fl-1975
 • Persunal: 100
 • Lokalità: Dublin, (l-Irlanda)
 • Sit web: Eurofound

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) hija Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, li r-rwol tagħha hu li tipprovdi l-għarfien biex tgħin fl-iżvilupp ta’ politiki soċjali, u politiki relatati mal-impjieg u max-xogħol. Il-Eurofound ġiet stabbilita fl-1975 biex tikkontribwixxi politiki effettivi li jwasslu għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja u tax-xogħol f’Ewropa kompettitiva u ġusta.

X'tagħmel il-Eurofound?

L-attivitajiet ewlenin tal-Eurofound:

 • Twettaq riċerka dwar kwistjonijiet soċjali u oħrajn relatati mal-impjieg u x-xogħol
 • Ixxerred ir-riżultati mal-UE u ma' dawk li jfasslu l-politika nazzjonali.

Tmexxi proġetti ta' riċerka u 3 stħarriġiet fl-UE kollha dwar:

Hi żżomm 3 osservatorji biex jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar:

Il-ħidma tal-Eurofound tintuża biex tipprovdi evidenza li fuqha tista' tiġi bbażata politika - bħal fl-inizjattivi Ewropej reċenti dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Il-Eurofound ixxerred ir-riżultati tar-riċerka u l-għarfien rilevanti għall-politika tagħha permezz ta':

L-istruttura

Il-Eurofound għandha madwar 100 membru tal-istaff li jispeċjalizzaw f’riċerka soċjoekonomika, il-komunikazzjoni u l-amministrazzjoni pubblika. Din hi mmexxija minn direttur u deputat direttur, li jirrappurtaw b’alternanza lil Bord ta’ Tmexxija. Il-Bord hu magħmul minn rappreżentanti tal-impjegaturi, tal-ħaddiema, tal-gvernijiet tal-UE u l-Kummissjoni. Il-Bord jiltaqa' mill-anqas darba fis-sena biex jiddiskuti u jadotta l-programm ta’ ħidma pluriannwali u annwali u l-baġit annwali.

Il-Bord għandu wkoll rappreżentanti mill-pajjiżi tal-EFTA (Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles) bħala osservaturi. Bord eżekuttiv, magħruf bħala l-Bureau, jiltaqa' kull xahrejn biex jiffaċilita x-xogħol tal-Bord ta' Tmexxija.

Il-Eurofound iżżomm ukoll Uffiċċju ta’ Kollegament fi Brussell, bir-rwol doppju li jsaħħaħ il-viżibilità u l-impatt tar-riċerka tal-Eurofound fil-livell tal-UE, u l-monitoraġġ tal-iżviluppi fit-tfassil tal-politika.

Kif taħdem il-Eurofound?

Kull 4 snin, il-Eurofound tirrevedi l-istrateġija tagħha u dak li qed timmira li tikseb. Wara konsultazzjonijiet wiesgħa mal-Bord u l-istituzzjonijiet tal-UE, hi tfassal dokument ta’ pprogrammar għal 4 snin. Il-programm multiannwali 2017–2020 jistabbilixxi programm ta’ ħidma speċifiku għal kull sena tal-perjodu ta’ programmazzjoni. Il-Eurofound twettaq il-proġetti li jinkludu l-programm ta’ ħidma annwali bl-użu tar-riżorsi ta’ riċerka u tal-monitoraġġ deskritti hawn fuq.

Il-Eurofound taħdem mill-qrib fuq riċerka konġunta u attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma’ aġenziji bħalha:

Min jibbenefika?

Il-grupp prinċipali ta’ mira tal-Eurofound hu dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE, speċifikament:

 • l-istituzzjonijiet tal-UE
 • min iħaddem fil-livell tal-UE
 • il-gruppi tat-trade unions fil-livell tal-UE.

Il-Eurofound għandha wkoll l-għan li tinfluwenza:

 • il-gvernijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, it-trade unions u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
 • il-parlamenti
 • l-istituti tar-riċerka
 • l-universitajiet.
Dettalji ta' kuntatt

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol(Eurofound)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top