Unjoni Ewrope

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: tipprovdi input ibbażat fuq l-iżvilupp ta’ politiki soċjali u relatati max-xogħol
 • Direttur: Juan Menéndez-Valdés
 • Stabbilita: fl-1975
 • Persunal: 99
 • Lokalità: Dublin, (l-Irlanda)
 • Sit web: Eurofound

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) tipprovdi sejbiet ibbażati fuq ir-riċerka u l-għarfien biex tgħin fl-iżvilupp ta’ politiki soċjali u relatati max-xogħol. L-għan aħħari hu li tgħin fl-ippjanar u d-disinn ta’ ħajja u kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar fl-Ewropa.

X'tagħmel il-Eurofound?

L-attivitajiet ewlenin tal-Eurofound:

 • Twettaq riċerka dwar kwistjonijiet soċjali u relatati max-xogħol
 • Ixxerred ir-riżultati mal-UE u ma' dawk li jfasslu l-politika nazzjonali.

Tmexxi proġetti ta' riċerka u 3 stħarriġiet pan-Ewropej dwar:

Hi żżomm 2 osservatorji biex jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar:

Ħidmietha tagħha tipprovdi evidenza li fuqha tista' tiġi bbażata politika - bħal fl-inizjattivi Ewropej reċenti dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-garanzija għaż-żgħażagħ.

Il-Eurofound ixxerred ir-riżultati tar-riċerka u t-tagħrif rilevanti għall-politika tagħha permezz ta':

 • pubblikazzjonijiet stampati u onlajn
 • is-sit web u l-midja soċjali tagħha
 • seminars u konferenzi
 • il-programm għall-viżitaturi tagħha.

Struttura

Id-direttur u d-deputat direttur tal-Eurofound jirrapportaw lil Bord ta' Tmexxija tripartitku b'87 membru:

 • 84 rappreżentant tal-gvernijiet tal-UE, dawk li jħaddmu u ħaddiema
 • 3 persuni jirrappreżentaw lill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu wkoll rappreżentanti mill-pajjiżi tal-EFTA bħala osservaturi. Hu jiltaqa' mill-anqas darba fis-sena biex jiddiskuti u jadotta l-programm ta’ ħidma u l-baġit annwali.

Bord eżekuttiv, magħruf bħala l-Bureau, jiltaqa' aktar spiss biex jappoġġja x-xogħol tal-Bord ta' Tmexxija.

Kif taħdem il-Eurofound?

Kull 4 snin, il-Eurofound tirrevedi l-istrateġija tagħha u dak li qed timmira li tikseb. Wara konsultazzjonijiet wiesgħa mal-Bord u l-istituzzjonijiet tal-UE, hi tfassal programm ta' ħidma għal 4 snin. Imbagħad jitfassal ukoll programm ta' ħidma annwali ddettaljat. il-Eurofound twettaq il-proġetti li jinkludu l-programm ta’ ħidma annwali bl-użu tar-riżorsi ta’ riċerka u tal-monitoraġġ deskritti hawn fuq.

Il-Fondazzjoni taħdem mill-qrib fuq riċerka konġunta u attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma’ aġenziji bħalha:

Min jibbenefika?

Il-grupp prinċipali ta’ mira hu dawk li jieħu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE, speċifikament:

 • l-istituzzjonijiet tal-UE
 • min iħaddem fil-livell tal-UE
 • il-gruppi tat-trejdjunins fil-livell tal-UE.

Organizzazzjonijiet oħra li sservi jinkludu:

 • il-gvernijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u t-trejdjunjins
 • il-parlamenti
 • l-istituti tar-riċerka
 • l-universitajiet.

Attivitajiet reċenti li jipprovdu kontribut fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fil-politika

 

Dettalji ta' kuntatt: 

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol(Eurofound)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56
Back to top