Eiropas Savienība

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Īss apraksts

 • Uzdevums: pamatojoties uz pētījumiem, palīdzēt izstrādāt sociālo un nodarbinātības politiku
 • Direktors: Huans Menendess-Valdess [Juan Menéndez-Valdés]
 • Dibināšana gads: 1975
 • Personāls: 99 darbinieki
 • Atrašanās vieta: Dublina (Īrija)
 • Tīmekļa vietne:  Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) piedāvā savu pētījumu rezultātus un zinātību, lai palīdzētu izstrādāt sociālo un darba lietu politiku. Galvenais mērķis ir palīdzēt plānot un veidot labākus dzīves un darba apstākļus Eiropā.

Ko dara Eurofound?

Eurofound pamatdarbs ir:

 • pētīt sociālos un ar darbu saistītos jautājumus,
 • darīt zināmus šo pētījumu rezultātus ES un valstu politikas veidotājiem.

Tas īsteno pētniecības projektus un 3 Eiropas mēroga apsekojumus:

Tas vada 2 novērošanas centrus, kas sniedz aktuālu informāciju:

Fonds iegūst faktu materiālu, uz kura pamata var veidot politiku – piemēram var minēt kaut vai nesenās Eiropas iniciatīvas par jauniešu bezdarba novēršanu un par garantijām jauniešiem.

Eurofound izplata savu pētījumu rezultātus un politikas veidošanā noderīgas zināšanas, izmantojot:

Struktūra

Aģentūras direktors un direktora vietnieks par paveikto ziņo trīspusējai administratīvajai valdei, kurā ir 87 locekļi:

 • ES dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju 84 pārstāvji,
 • 3 Eiropas Komisijas pārstāvji.

Administratīvajā valdē kā novērotāji darbojas arī EBTA valstu pārstāvji. Administratīvās valdes sapulces notiek vismaz reizi gadā, tajās apspriež un pieņem darba programmu un gada budžetu.

Izpildvalde, ko dēvē par biroju, tiekas biežāk. Tā palīdz strādāt administratīvajai valdei.

Kā strādā Eurofound?

Ik pēc 4 gadiem Eurofound pārskata savu stratēģiju un mērķus. Pēc plašām apspriedēm ar valdi un ES iestādēm fonds izveido 4 gadu darba programmu. Tad tiek sīkāk izstrādāta gada darba programma. Eurofound īsteno gada darba programmā ietvertos projektos, izmantojot iepriekš aprakstītos pētniecības un novērošanas resursus.

Fonds veic kopīgus pētniecības un saziņas pasākumus, cieši sadarbojoties ar radniecīgām aģentūrām. Tās ir:

Kas ir ieguvēji?

Galvenā mērķgrupa ir ES līmeņa lēmumu pieņēmēji, proti:

 • ES iestādes,
 • ES līmeņa darba devēji,
 • ES līmeņa arodbiedrību grupas.

Fonda darbības rezultāti lieti noder arī citām struktūrām:

 • valdībām, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām,
 • parlamentiem,
 • pētniecības institūtiem,
 • augstskolām.

Nesenās fonda darbības, kas palīdzējušas pieņemt lēmumus un veidot politiku

 

Back to top