Európai Unió

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Áttekintés

 • Szerep: Kutatási eredményekkel segíti a foglalkoztatással, a munkaüggyel és a szociális ügyekkel kapcsolatos szakpolitikákat.
 • Igazgató: Juan Menéndez-Valdés
 • Alapítás éve: 1975
 • Alkalmazottak száma: 100
 • Székhely: Dublin, Írország
 • Honlap: Eurofound

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az Európai Unió egyik ügynöksége, amelynek feladata, hogy szaktudással, ismeretanyagok közvetítésével segítse a jobb szociális, foglalkoztatási és munkaügyi politikák kidolgozását. Az ügynökséget 1975-ben hozták létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon olyan hatékony szakpolitikák kialakításához, amelyek javítják az élet és a munka minőségét és a gazdaság versenyképességét, valamint elősegítik az igazságosság és a méltányosság térnyerését Európában.

Mivel foglalkozik az Eurofound?

Az Eurofound fő tevékenységei a következők:

 • kutatást végez a foglalkoztatás, a munka világa és a szociális ügyek területén,
 • és az eredményekről beszámol az uniós és tagállami döntéshozóknak.

Az Eurofound kutatási projekteket valósít meg és három uniós szintű felmérést végez rendszeresen a következő témákban:

Az alapítvány három megfigyelőközpontot működtet. Céljuk, hogy friss információkkal lássák el az alapítványt az alábbiakkal kapcsolatban:

Az Eurofound munkájának eredménye olyan új európai kezdeményezések alapjául szolgálhat, mint pl. az ifjúsági munkanélküliséggel és az ifjúsági garanciával kapcsolatos kezdeményezés.

Kutatási eredményeit és szakpolitikákkal kapcsolatos információit az ügynökség a következő módokon terjeszti:

Az ügynökség felépítése

Az Eurofoundnak mintegy 100, a társadalmi-gazdasági kutatás, a kommunikáció és a közigazgatás szakterületén jártas munkatársa van. Az ügynökséget az igazgató és az igazgatóhelyettes irányítja, akik az igazgatótanácsnak tartoznak jelentéstétellel. Az igazgatótanács a munkaadók, a munkavállalók, az uniós kormányok és a Bizottság képviselőiből áll. Az igazgatótanács évente legalább egyszer összeül, hogy megvitassa és elfogadja a többéves és éves munkaprogramokat, valamint az ügynökség éves költségvetését.

Az igazgatótanácsban az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országainak képviselői is részt vesznek megfigyelőként. Az igazgatótanácsot támogató irányítócsoport, az ún. vezetőség kéthavonta ülésezik.

Az Eurofound kapcsolattartó irodát működtet Brüsszelben. Az irodának kettős szerepe van: az Eurofound kutatási tevékenységeinek ismertségét és hatását hivatott növelni EU-szerte, valamint figyelemmel kíséri a szakpolitikai döntéshozatal fejleményeit.

Hogyan végzi a munkáját az ügynökség?

Az Eurofound négyévente felülvizsgálja stratégiáját és elérendő célkitűzéseit. A vezetőséggel és az uniós intézményekkel folytatott széles körű konzultációt követően négyéves programozási dokumentumot készít. A 2017 és 2020 közötti időszakra szóló többéves program külön munkaprogramot határoz meg a programozási időszak minden egyes évére vonatkozóan. Az Eurofound megvalósítja az éves munkaprogramban előirányzott projekteket, melyekhez a fent bemutatott kutatási és ellenőrzési erőforrásokat használja fel.

Az alapítvány közös kutatások és kommunikációs tevékenységek révén szorosan együttműködik testvérintézményeivel:

Kik látják hasznát az Eurofound tevékenységének?

Elsősorban az uniós szintű döntéshozók, különösen:

 • EU-intézmények,
 • uniós szintű munkaadók,
 • uniós szintű szakszervezetek.

Az Eurofound munkájának eredményét jól hasznosíthatják továbbá:

 • a tagállami kormányok, a munkaadói szervezetek, a szakszervezetek és a civil társadalmi szervezetek,
 • a tagállami parlamentek,
 • a kutatóintézetek,
 • az egyetemek.
Elérhetőségi adatok

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért(Eurofound)

Elérhetőségi adatok

Cím

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top