Európai Unió

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)

Áttekintés

 • Szerep: Kutatási eredményekkel segíti a foglalkoztatással és szociális ügyekkel kapcsolatos szakpolitikákat.
 • Igazgató: Juan Menéndez-Valdés
 • Alapítás éve: 1975
 • Alkalmazottak száma: 99
 • Székhely: Dublin, Írország
 • Honlap: EUROFOUND

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) kutatásalapú információkkal és szakértői jelentésekkel segíti a foglalkoztatással és szociális ügyekkel kapcsolatos szakpolitikák kidolgozását. Általános célja, hogy hozzájáruljon az élet- és munkakörülmények javításához Európában.

Mivel foglalkozik?

Az EUROFOUND:

 • kutatást végez a foglalkoztatással és szociális ügyekkel kapcsolatban,
 • az eredményeket pedig megküldi az uniós és tagállami döntéshozóknak.

Az EUROFOUND kutatási projekteket valósít meg és háromféle átfogó európai felmérést végez. Témái:

Az alapítvány két megfigyelőközpontot működtet. Céljuk, hogy friss információkkal lássák el az alapítványt az alábbiakkal kapcsolatban:

Az EUROFOUND munkájának eredménye olyan új európai kezdeményezések alapjául szolgálhat, mint pl. az ifjúsági munkanélküliséggel és az ifjúsági garanciával kapcsolatos kezdeményezés.

Kutatási eredményeit és szakpolitikákkal kapcsolatos információit az ügynökség az alábbiak segítségével terjeszti:

 • nyomtatásban vagy online megjelenő összefoglalók
 • honlap és közösségi oldalak
 • szemináriumok és konferenciák
 • látogatói programok

Szervezeti felépítés

Az EUROFOUND igazgatója és igazgatóhelyettese a három érdekcsoportot képviselő igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatótanács 87 tagból áll, közülük:

 • 84 tag képviseli az uniós tagállamok kormányait, a munkaadókat és a munkavállalókat,
 • és 3 tag képviseli az Európai Bizottságot.

Az igazgatótanács évente legalább egyszer összeül, hogy megvitassa és elfogadja az alapítvány munkaprogramját és éves költségvetését. Az EFTA-országok által küldött képviselők megfigyelőként vesznek részt az igazgatótanács ülésein.

Az igazgatótanácsot támogató irányítócsoport, más néven vezetőség ennél gyakrabban ülésezik.

Hogyan végzi a munkáját?

Az EUROFOUND négyévente felülvizsgálja stratégiáját és elérendő célkitűzéseit. A vezetőséggel és az uniós intézményekkel folytatott széles körű konzultációt követően négyéves munkaprogramot dolgoz ki, majd minden évre részletes munkaprogramot készít. Az EUROFOUND megvalósítja az éves munkaprogramban szereplő projekteket, amihez a fent bemutatott kutatási és ellenőrzési erőforrásokat használja fel.

Az alapítvány közös kutatásai és kommunikációs tevékenységei során szorosan együttműködik testvérintézményeivel, melyek a következők:

Kik látják hasznát tevékenységének?

Elsősorban az uniós szintű döntéshozók, különösen:

 • uniós intézmények
 • uniós szintű munkaadók
 • uniós szintű szakszervezetek

Egyéb szervezetek is:

 • a tagállamok kormányai, munkaadói szervezetei és szakszervezetei
 • a nemzeti parlamentek
 • kutatóintézetek
 • egyetemek

Az alapítvány legfrissebb eredményei, amelyek hozzájárultak a döntéshozatalhoz és a szakpolitikák kialakításához

 

Elérhetőségi adatok

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért(Eurofound)

Elérhetőségi adatok

Cím

Wyattville Road

Loughlinstown

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top