Európai Unió

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Áttekintés

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az Európai Unió egyik ügynöksége, amelynek az a feladata, hogy az (EU) 2019/127 rendeletnek megfelelően szaktudással segítse a szociális, foglalkoztatási és munkaügyi szakpolitikák kidolgozását.

Mivel foglalkozik az Eurofound?

Az Eurofound:

 • szociális, foglalkoztatási és munkaügyi témájú kutatásokat folytat,
 • a kutatási eredményeket és következtetéseket ismerteti az uniós és a tagállami döntéshozókkal, hogy segítse őket az élet- és munkakörülmények javításában, a foglalkoztatási szakpolitikák kidolgozásában és a társadalmi párbeszéd előmozdításában,
 • elősegíti a tudásmegosztást az e területekkel uniós vagy tagállami szinten foglalkozó személyek között.

Az Eurofound kutatási projekteket valósít meg és három uniós szintű felmérést végez rendszeresen a következő témákban:

Az alapítvány három megfigyelőközpontot működtet. Céljuk, hogy friss információkkal lássák el az alapítványt az alábbiakkal kapcsolatban:

Munkájának eredménye fontos adalékként szolgál a szakpolitikai intézkedésekhez, így pl. jelentős szerepet játszott a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv, az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépés és az ifjúsági garancia kidolgozásában.

Kutatási eredményeit és a szakpolitikák szempontjából fontos ismereteket az ügynökség a következő módokon terjeszti:

Az ügynökség felépítése

Az ügynökségnek kb. száz munkatársa van, akik a társadalmi-gazdasági kutatásra, a kommunikációra és a közigazgatásra specializálódtak. Az alapítvány élén az ügyvezető igazgató és az igazgatóhelyettes áll. Az előbbi az igazgatótanácsnak, az utóbbi az ügyvezető igazgatónak tartozik elszámolással. 

Az igazgatótanács összetétele:

 • a kormány és a szociális partnerek (munkáltatók és szakszervezetek) képviselői az egyes tagállamokban,
 • az Európai Bizottság képviselői,
 • egy független szakértő, akit az Európai Parlament nevez ki. 

Az igazgatótanács évente legalább egyszer összeül, hogy megvitassa és elfogadja a többéves és az éves munkaprogramokat, valamint az ügynökség éves költségvetését. Az igazgatótanácsban megfigyelőként részt vesznek Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc képviselői is. 

Az igazgatótanács munkáját egy felügyelőtestület segíti, amelynek tagjai évente legalább háromszor összeülnek.

Az Eurofound kapcsolattartó irodát működtet Brüsszelben, hogy Európa-szerte növelje az Eurofound kutatási tevékenységeinek ismertségét és hatását, valamint hogy figyelemmel kísérje a szakpolitikai fejleményeket.

Hogyan végzi a munkáját az ügynökség?

Az igazgatótanács és az uniós intézmények közötti széles körű konzultációt követően az Eurofound négyévente programozási dokumentumot készít. 

Többéves program (2017–2020)

Az Eurofound megvalósítja az éves munkaprogramban előirányzott projekteket, melyekhez a fent bemutatott kutatási és ellenőrzési erőforrásokat használja fel.

Az alapítvány közös kutatások és kommunikációs tevékenységek révén szorosan együttműködik testvérintézményeivel:

Kik látják hasznát az Eurofound tevékenységének?

Elsősorban az uniós szintű döntéshozók, azaz:

 • EU-intézmények,
 • uniós szintű munkaadók,
 • uniós szintű szakszervezetek.

Az Eurofound munkájának eredményét jól hasznosíthatják továbbá:

 • a tagállami kormányok, a munkaadói szervezetek, a szakszervezetek és a civil társadalmi szervezetek,
 • a tagállami parlamentek,
 • a kutatóintézetek,
 • az egyetemek.
Elérhetőségi adatok

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért(Eurofound)

Elérhetőségi adatok

Cím

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top