Europska unija

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Pregled

 • Uloga: pružanje smjernica za razvoj politika povezanih s radom i socijalnih politika na temelju istraživanja
 • Ravnatelj: Juan Menéndez-Valdés
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenih: 99
 • Lokacija: Dublin (Irska)
 • web-mjesto: Eurofound

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) pruža podatke utemeljene na istraživanjima te dijeli saznanja u cilju poticanja razvoja politika povezanih s radom i socijalnih politika. Krajnji je cilj pomoći u planiranju te stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta u Europi.

Čime se Eurofound bavi?

Glavne aktivnosti Eurofounda su:

 • istraživanje socijalnih problema i problema povezanih s radom,
 • prenošenje rezultata istraživanja tvorcima politika EU-a, kao i tvorcima nacionalnih politika.

Zaklada provodi istraživačke projekte i tri paneuropska ispitivanja o:

Njezine dvije promatračke skupine pružaju najnovije informacije o:

Svojim djelovanjem Zaklada dolazi do podataka na kojima se mogu zasnivati politike kao što su nedavna europska inicijativa za smanjivanje nezaposlenosti mladih i program Jamstvo za mlade.

Rezultate istraživanja i saznanja važna za politiku Eurofound objavljuje:

 • u svojim tiskanim i mrežnim publikacijama,
 • na svojem web-mjestu i društvenim medijima,
 • na seminarima i konferencijama,
 • u sklopu svojeg programa za posjetitelje.

Sastav

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Eurofounda izvješćuju trostrani upravni odbor sačinjen od 87 članova:

 • 84 predstavnika vlada EU-a, poslodavaca i radnika,
 • tri osobe koje predstavljaju Europsku komisiju.

Na sastancima upravnog odbora kao promatrači sudjeluju i predstavnici iz zemalja EFTA-e. Upravni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi raspravio i donio program rada i godišnji proračun.

Kako bi pomogao u radu upravnog odbora, izvršni se odbor, poznatiji kao Ured, sastaje češće.

Kako funkcionira Eurofound?

Svake četiri godine Eurofound preispituje svoju strategiju i ciljeve koje nastoji postići. Nakon opsežnog savjetovanja s odborom i institucijama EU-a sastavlja četverogodišnji program rada. Potom se sastavlja detaljan godišnji program rada. Eurofound provodi projekte obuhvaćene godišnjim programom rada s pomoću prethodno navedenih istraživanja i praćenja.

Zaklada razmjenjuje informacije i usko surađuje na zajedničkim istraživačkim projektima sa sljedećim srodnim agencijama:

Kome pomaže Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta?

Glavna ciljna skupina donositelji su odluka na razini EU-a, posebno:

 • institucije EU-a,
 • poslodavci na razini EU-a,
 • sindikati na razini EU-a.

Druge organizacije kojima Zaklada pomaže svojim radom uključuju:

 • nacionalne vlade, udruge poslodavaca i sindikate,
 • parlamente,
 • istraživačke institute,
 • sveučilišta.

Nedavne aktivnosti kojima se pospješuje postupak donošenja odluka i izrade politika

 

Kontaktni podaci: 

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta(Eurofound)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Faks: 
+353 1 282 64 56