Euroopan Unioni

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Perustiedot

 • Tehtävä: kerää tutkimustietoa työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi
 • Johtaja: Juan Menéndez-Valdés
 • Perustettu: 1975
 • Henkilöstömäärä: 99
 • Toimipaikka: Dublin (Irlanti)
 • Verkkosivusto: Eurofound

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työ- ja sosiaalipolitiikan laatimisen tueksi. Sen toiminnan perimmäisenä tavoitteena on kehittää elin- ja työoloja Euroopassa.

Tehtävät

Eurofoundin keskeiset toimet:

 • tutkimukset työelämään ja sosiaalisiin oloihin liittyvistä aiheista
 • tutkimustuloksista tiedottaminen EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille.

Tutkimushankkeiden lisäksi Eurofound tekee säännöllisesti Euroopan laajuisia selvityksiä, joiden aiheina ovat

Eurofound pitää yllä kahta seurantakeskusta:

Eurofoundin hankkiman tutkimustiedon pohjalta voidaan kehittää uusia poliittisia aloitteita. Viime aikoina tällaisia ovat olleet esimerkiksi EU:n nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu.

Tutkimustulosten ja muun tiedon jakamisessa käytetään seuraavia keinoja:

Rakenne

Eurofoundin johtaja ja apulaisjohtaja raportoivat 87-jäseniselle johtokunnalle, joka on muodostettu kolmikantaperiaatteella seuraavasti:

 • 84 EU-maiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajaa
 • 3 Euroopan komission edustajaa.

Johtokunnassa on lisäksi tarkkailijoita EFTA-maista. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolloin se hyväksyy viraston vuotuisen työohjelman ja talousarvion.

Johtokunnan työtä tukee tiheämmin kokoontuva puheenjohtajisto.

Toiminta

Eurofound päivittää strategiansa ja tavoitteensa 4 vuoden välein. Johtokunnan ja EU:n toimielinten laajan kuulemisen jälkeen laaditaan nelivuotinen työohjelma. Sen perusteella laaditaan yksityiskohtainen vuotuinen työohjelma, jonka mukaisesti tutkimushankkeet toteutetaan.

Eurofound tekee tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja tiedotushankkeita seuraavien virastojen kanssa:

Kohderyhmät

Eurofoundin toimien tärkein kohderyhmä ovat seuraavat EU-tason päättävät elimet:

 • EU:n toimielimet
 • EU-tason työnantajajärjestöt
 • EU-tason työntekijäjärjestöt

Sen palveluja käyttävät myös esimerkiksi seuraavat tahot:

 • kansallisen tason viranomaiset, työntekijäjärjestöt ja ammattiliitot
 • parlamentit
 • tutkimuslaitokset
 • korkeakoulut

Uutisia Eurofoundin toiminnasta ja tutkimuksista

 

Back to top