Euroopan Unioni

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Perustiedot

 • Tehtävä: kerää tutkimustietoa työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi
 • Johtaja: Juan Menéndez-Valdés
 • Perustettu: 1975
 • Henkilöstömäärä: 100
 • Toimipaikka: Dublin (Irlanti)
 • Verkkosivusto: Eurofound

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on Euroopan unionin virasto, joka tuottaa tutkimustietoa työ- ja sosiaalipolitiikan tueksi. Eurofound perustettiin vuonna 1975. Sen toiminnan perimmäisenä tavoitteena on kehittää elin- ja työoloja.

Tehtävät

Eurofoundin keskeiset toimet:

 • tutkimukset työelämään ja sosiaalisiin oloihin liittyvistä aiheista
 • tutkimustuloksista tiedottaminen EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille.

Tutkimushankkeiden lisäksi Eurofound tekee säännöllisesti Euroopan laajuisia selvityksiä, joiden aiheina ovat

Eurofound pitää yllä kolmea seurantakeskusta:

Eurofoundin hankkiman tutkimustiedon pohjalta voidaan kehittää uusia poliittisia aloitteita. Viime aikoina tällaisia ovat olleet esimerkiksi EU:n nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu.

Tutkimustulosten ja muun tiedon jakamisessa käytetään seuraavia keinoja:

Organisaatio

Eurofoundin palveluksessa on noin 100 työntekijää, jotka ovat erikoistuneet sosioekonomiseen tutkimukseen, viestintään ja julkishallintoon. Eurofoundia johtavat johtaja ja apulaisjohtaja, jotka raportoivat johtokunnalle. Johtokunta koostuu työmarkkinaosapuolten, EU-maiden hallitusten ja komission edustajista. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolloin se hyväksyy viraston monivuotisen ja vuotuisen työohjelman ja talousarvion.

Johtokunnassa on lisäksi tarkkailijoita EFTA-maista. Johtokunnan työtä tukee joka toinen kuukausi kokoontuva puheenjohtajisto.

Eurofoundin organisaatioon kuuluu lisäksi Brysselin yhteystoimisto, jonka tehtävänä on vahvistaa Eurofoundin tutkimusten näkyvyyttä ja vaikutuksia EU:n tasolla ja seurata päätöksenteon kehitystä.

Toiminta

Eurofound päivittää strategiansa ja tavoitteensa 4 vuoden välein. Johtokunnan ja EU:n toimielinten laajan kuulemisen jälkeen laaditaan nelivuotinen työohjelma. Eurofoundin työohjelmassa 2017–2020 määritetään erityinen työohjelma ohjelmakauden kullekin vuodelle. Tutkimushankkeet toteutetaan vuotuisen työohjelman mukaan.

Eurofound tekee tiivistä yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja tiedotushankkeita seuraavien virastojen kanssa:

Kohderyhmät

Eurofoundin toimien tärkein kohderyhmä ovat seuraavat EU-tason päättävät elimet:

 • EU:n toimielimet
 • EU-tason työnantajajärjestöt
 • EU-tason työntekijäjärjestöt.

Sen palveluja käyttävät myös esimerkiksi seuraavat tahot:

 • kansallisen tason viranomaiset, työnantajajärjestöt, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt
 • kansalliset parlamentit
 • tutkimuslaitokset
 • korkeakoulut.
Yhteystiedot

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö(Eurofound)

Yhteystiedot

Osoite

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

P.
+353 1 204 31 00
F.
+353 1 282 64 56
Back to top