Europæiske Union

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Oversigt

 • Rolle: Kommer med forskningsbaseret input til udviklingen af sociale og arbejdsrelaterede politikker
 • Direktør: Juan Menéndez-Valdés
 • Oprettet: 1975
 • Antal ansatte: 99
 • Sted: Dublin
 • Website: Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) leverer forskningsbaserede konklusioner og viden for at hjælpe til med at udvikle en arbejds- og socialpolitik. Det centrale mål er at medvirke til at planlægge og udforme bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa.

Hvad laver Eurofound?

Eurofounds primære aktiviteter:

 • Forskning i sociale og arbejdsrelaterede anliggender
 • Udbredelse af resultaterne til beslutningstagere i EU og på nationalt plan.

Det gennemfører forskningsprojekter og tre fælleseuropæiske undersøgelser om:

Det driver 2 observatorier for at levere tidssvarende information om:

Dets arbejde bruges til at danne et dokumentationsgrundlag for politikker – f.eks. de seneste europæiske initiativer om ungdomsbeskæftigelse og ungdomsgarantien.

Eurofound udbreder resultaterne af sine undersøgelser og den viden, der er relevant for politikkerne, gennem:

 • trykte og digitale publikationer
 • sit website og de sociale medier
 • seminarer og konferencer
 • sit besøgsprogram.

Struktur

Eurofounds direktør og vicedirektør rapporterer til en tredelt bestyrelse med 87 medlemmer:

 • 84 repræsentanter fra EU-lande, arbejdsgivere og arbejdstagere
 • 3 repræsentanter fra EU-Kommissionen.

Bestyrelsen har også repræsentanter fra EFTA-landene som medlemmer. Den mødes mindst én gang om året for at drøfte og vedtage arbejdsprogrammet og årsbudgettet

Forretningsudvalget mødes oftere for at lette bestyrelsens arbejde.

Hvordan arbejder Eurofound?

Hvert fjerde år reviderer Eurofound strategi og målsætninger. Efter omfattende høringer med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder den et fireårigt arbejdsprogram. Derefter udarbejdes der et detaljeret årligt arbejdsprogram. Eurofound udfører de projekter, der indgår i det årlige arbejdsprogram, med de forsknings- og overvågningsressourcer, der er beskrevet ovenfor.

Fonden arbejder tæt sammen om fælles forsknings- og informationsaktiviteter med søsteragenturerne:

Hvem gavner det?

Den vigtigste målgruppe er beslutningstagere på EU-plan, især:

 • EU's institutioner
 • arbejdsgivere på EU-plan
 • fagforeningsgrupper på EU-plan.

Derudover leverer fonden også information til:

 • nationale regeringer, arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger
 • parlamenter
 • forskningsinstitutter
 • højere læreanstalter.

Seneste aktiviteter, som har givet input til beslutningstagning og politikker

 

Kontakt: 

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene(Eurofound)

Kontakt

Adresse: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tlf.: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56
Back to top