Den Europæiske Union

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Oversigt

 • Rolle: Leverer forskningsbaserede bidrag til udvikling af sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker
 • Administrerende direktør: Ivailo Kalfin 
 • Oprettet: 1975
 • Ansatte: 100
 • Hjemsted: Dublin
 • Website: Eurofound

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et tredelt EU-agentur oprettet i 1975. Dets rolle er at tilvejebringe viden, som kan bidrage til udviklingen af bedre sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker i henhold til forordning (EU) 2019/127.

Hvad gør Eurofound?

Eurofounds prioriteter er formet af de vigtigste udfordringer for social samhørighed og retfærdige overgange i et miljø i forandring i kølvandet på covid-19-krisen. Hvert fjerde år reviderer Eurofound sin strategi og sine målsætninger. Efter omfattende høringer med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder den et fireårigt programdokument.

Agenturets kerneaktiviteter er:

 • at udføre forskning om sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede spørgsmål inden for en række emner
 • at meddele resultaterne, herunder forskningsbaserede konklusioner, til de politiske beslutningstagere i EU og i de enkelte lande for at hjælpe dem med at gennemføre politikker til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, udvikle beskæftigelsespolitikker og fremme dialogen på arbejdsmarkedet
 • at fremme vidensdeling blandt personer, der arbejder på dette område, på EU-plan og nationalt

Eurofound gennemfører forskningsprojekter og tre fælleseuropæiske undersøgelser om:

Som reaktion på covid-19-pandemien har Eurofound tilpasset sin forskning for at overvåge situationen og indsamle data om pandemiens indvirkning på EU-borgernes liv og de politiske reaktioner for at afbøde virkningerne. Et centralt element i forskningen er e-undersøgelsen "Liv, arbejde og covid-19", som blev lanceret første gang i april 2020.

Agenturets arbejde udgør et evidensgrundlag for politik – f.eks. EU-strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, EU's direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv, de europæiske ungdomsarbejdsløshedsinitiativer og ungdomsgarantien.

Eurofound udbreder resultaterne af sine undersøgelser og den viden, der er relevant for politikkerne, gennem:

Hvem har gavn af det?

Den vigtigste målgruppe for Eurofounds arbejde er beslutningstagere på EU-plan, særligt:

 • EU-institutioner
 • arbejdsgivere på EU-plan
 • fagforeningsgrupper på EU-plan

Derudover leverer fonden også information til:

 • nationale regeringer, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og civilsamfundsorganisationer
 • parlamenter
 • forskningsinstitutter
 • højere læreanstalter
Kontakt

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene(Eurofound)

Kontakt

Adresse

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tlf.
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top