Evropská unie

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat výzkumem podložená vstupní data pro rozvoj politiky práce, zaměstnanosti a sociálních věcí
 • Ředitel: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok zřízení: 1975
 • Počet zaměstnanců: 100
 • Sídlo: Dublin (Irsko)
 • Internetové stránky: Eurofound

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je agenturou Evropské unie. Jejím úkolem je poskytovat odborné poznatky a pomáhat při přípravě politických opatření týkajících se sociálních a pracovních podmínek. Nadace byla založena v roce 1975 s cílem přispívat k rozvoji účinné politiky, jež povede ke zlepšení kvality života a práce ve spravedlivé a konkurenceschopné Evropě.

Úkoly nadace Eurofound

Mezi hlavní úkoly nadace patří:

 • provádět výzkum v oblasti zaměstnanosti a také pracovní a sociální problematiky
 • předávat výsledky tvůrcům politiky EU a také členských států

Realizuje výzkumné projekty a 3 celoevropské průzkumy na téma:

Provozuje 3 monitorovací střediska, která poskytují aktuální informace o:

Svou činností získává údaje, které slouží jako podklad pro vypracování konkrétních politických opatření (např. nedávné evropské iniciativy týkající se nezaměstnanosti mladých lidí a záruk pro mladé).

Eurofound šíří výsledky svých výzkumů a poznatky prostřednictvím:

Organizační struktura

Nadace má přibližně 100 zaměstnanců, kteří se specializují na socioekonomický výzkum, komunikaci a veřejnou správu. V jejím čele stojí ředitel a náměstek ředitele, kteří jsou zodpovědní správní radě, jež se skládá ze zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, vlád členských států EU a Evropské komise. Zasedání rady se konají alespoň jednou ročně. Na nich se projednává a přijímá roční i víceletý pracovní program a roční rozpočet.

Ve správní radě rovněž jako pozorovatelé zasedají zástupci zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Předsednictvo, tedy výkonná rada nadace, se schází každé dva měsíce a je nápomocno správní radě.

Nadace má také styčnou kancelář v Bruselu, jejíž úloha je dvojí: zvýšit viditelnost a posílit dopad výzkumu nadace Eurofound na úrovni EU a sledovat vývoj v oblasti tvorby politiky.

Činnost nadace Eurofound

Nadace provádí jednou za čtyři roky bilanci své strategie a stanoví si cíle na další období. Po rozsáhlých konzultacích s radou a orgány EU vypracovává čtyřletý program. Víceletý program na období 2017–2020 stanoví na každý rok programového období konkrétní cíle. Projekty ve svém ročním pracovním programu Eurofound realizuje za pomoci výše uvedených zdrojů v oblasti výzkumu a monitorování.

Nadace úzce spolupracuje na společné výzkumné a komunikační činnosti se sesterskými agenturami:

Pro koho je činnost nadace přínosná?

Hlavní cílovou skupinou jsou subjekty s rozhodovací pravomocí na úrovni EU, konkrétně:

 • orgány a instituce EU
 • zaměstnavatelé na úrovni EU
 • skupiny odborových svazů na úrovni EU

Nadace se rovněž snaží ovlivnit:

 • vlády členských států, organizace zaměstnavatelů, odbory a organizace občanské společnosti
 • parlamenty členských států
 • výzkumné ústavy
 • vysoké školy
Kontaktní údaje

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(Eurofound)

Kontaktní údaje

Adresa

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin

D18 KP65

Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Back to top