Evropská unie

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat výzkumem podložená vstupní data pro rozvoj politiky práce a sociálních věcí
 • Ředitel: Juan Menéndez-Valdés
 • Rok zřízení: 1975
 • Počet zaměstnanců: 99
 • Sídlo: Dublin (Irsko)
 • Internetové stránky: Eurofound

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) poskytuje odborné poznatky, které pomáhají rozvíjet politiku práce a sociálních věcí. Konečným cílem je přispět k plánování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Úkoly nadace Eurofound

Mezi hlavní úkoly nadace patří:

 • provádět výzkum v oblasti pracovní a sociální problematiky
 • předávat výsledky tvůrcům politik EU a členských států

Realizuje výzkumné projekty a 3 celoevropské průzkumy na téma:

Provozuje 2 monitorovací střediska, která poskytují aktuální informace o:

Svou činností získává údaje, které slouží jako podklad pro vypracování konkrétních politických opatření (např. nedávné evropské iniciativy týkající se nezaměstnanosti mladých lidí a záruk pro mladé).

Eurofound šíří výsledky svých výzkumů a poznatky prostřednictvím:

Struktura

Ředitel nadace Eurofound a jeho zástupce se zodpovídají tripartitní řídící radě, jež má 87 členů:

 • 84 zástupců členských států EU, zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • 3 osoby zastupující Evropskou komisi.

V řídící radě rovněž jako pozorovatelé zasedají zástupci zemí ESVO. Její zasedání se konají alespoň jednou ročně a projednává a přijímá se na nich pracovní program a roční rozpočet.

Předsednictvo, tedy výkonná rada nadace, se schází častěji a je nápomocno správní radě.

Činnost nadace Eurofound

Nadace provádí jednou za čtyři roky bilanci své strategie a stanoví si cíle na další období. Po rozsáhlých konzultacích s radou a orgány EU vypracovává čtyřletý pracovní program. Poté sestavuje podrobný pracovní program na každý rok. Projekty ve svém ročním pracovním programu Eurofound realizuje za pomoci výše uvedených zdrojů v oblasti výzkumu a monitorování.

Nadace úzce spolupracuje na společné výzkumné a komunikační činnosti se sesterskými agenturami:

Pro koho je činnost nadace přínosná?

Hlavní cílovou skupinou jsou subjekty s rozhodovací pravomocí na úrovni EU, konkrétně:

 • orgány EU
 • zaměstnavatelé na úrovni EU
 • skupiny odborových svazů na úrovni EU.

Mezi další organizace, které výsledky činnosti Eurofondu přímo využívají, patří:

 • vlády členských států, organizace zaměstnavatelů a odbory
 • parlamenty
 • výzkumné ústavy
 • vysoké školy.

Nejčerstvější příspěvky k rozhodovacímu postupu a tvorbě politik

 

Kontaktní údaje: 

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(Eurofound)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel: 
+353 1 204 31 00
Fax: 
+353 1 282 64 56