Europeiska Unionen

EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Översikt

 • Uppgift: Sköta EU-rättigheterna för varumärken och formgivning, Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och databasen över anonyma verk
 • Direktör: Christian Archambeau
 • Inrättad: 1994
 • Antal anställda: 775
 • Plats: Alicante (Spanien)
 • Webbplats: EUIPO

EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) sköter EU-rättigheterna för varumärken och formgivning. EU-rättigheterna kompletterar nationella immateriella rättigheter och är kopplade till internationella immaterialrättssystem. Sedan 2012 ansvarar EUIPO för EU:s observatorium avseende intrång i immateriella rättigheter och databasen över anonyma verk.

Verksamhet

Byrån handlägger över 150 000 varumärkesansökningar och 90 000 formgivningsansökningar varje år. EUIPO verkar också för enhetliga metoder bland EU-ländernas patent- och registreringsverk genom Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk och olika immaterialrättsverktyg.

Genom observatoriet samlas ett omfattande nätverk av aktörer för att öka kunskapen om intrång i immaterialrätten med hjälp av studier, projekt och verktyg. EUIPO sköter också databasen över anonyma verk med digitaliserad offentlig information om t.ex. böcker, filmer och foton.

Organisation

EUIPO är en decentraliserad EU-byrå och har ett nära samarbete med EU-kommissionen och dess generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Byrån har eget rättsligt, administrativt och finansiellt ansvar för personal och budget.

EUIPO leds av en styrelse och en budgetkommitté som består av

 • en företrädare från varje EU-land
 • en företrädare från Europaparlamentet
 • två företrädare från EU-kommissionen

Byråns överklagandenämnder är oberoende organ som handlägger överklaganden av beslut i immaterialrättsärenden.

Arbetssätt

EUIPO har bildat Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk där medlemmarna kan dela teknisk sakkunskap och bra lösningar. Nätverket inrättades i nära samarbete med patent- och registreringsverk och användarorganisationer i EU-länderna och bidrar till samverkan mellan olika förfaranden, system, tjänster och verktyg, t.ex. databaser och webbplattformar.

Utanför EU driver EUIPO EU-finansierade projekt för att stärka det globala immaterialskyddet, tillsammans med flera internationella partner.

Man arbetar också med andra internationella immaterialrättsorganisationer för att öka kunskapen om immaterialskydd via utbildning och annan gemensam verksamhet. Bland organisationerna finns

Målgrupper

Immateriella rättigheter har ett stort värde både för dem som innehar rättigheterna och ekonomin i stort och är därför viktiga för tillväxt och ekonomisk utveckling. EUIPO:s tjänster ska vara lätta att använda och skapa samverkan med partner och aktörer i och utanför EU, t.ex.

 • de som registrerar immateriella rättigheter, särskilt små och medelstora företag
 • patent- och registreringsverk i och utanför EU
 • intresseorganisationer för användare
 • andra internationella organ immaterialrättsorgan.
Kontaktuppgifter till

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet(EUIPO)

Kontaktuppgifter till

Adress

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tfn
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top