Evropska unija

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Pregled

 • Vloga: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pristojen za uveljavljanje pravic na področju blagovnih znamk in modelov EU, delovanje Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine in podatkovno zbirko osirotelih del.
 • Izvršni direktor: Christian Archambeau
 • Leto ustanovitve: 1994
 • Število zaposlenih: 775
 • Sedež: Alicante (Španija)
 • Spletišče: EUIPO

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) skrbi za uveljavljanje pravic na področju blagovnih znamk in modelov EU, ki se uporabljajo v EU. Te pravice dopolnjujejo nacionalne predpise o intelektualni lastnini in so povezane z mednarodno ureditvijo intelektualne lastnine. Urad je od leta 2012 tudi odgovoren za delovanje Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine in podatkovno zbirko osirotelih del.

Naloge

Urad na leto povprečno prejme in obravnava več kot 150 000 prijav blagovnih znamk in 90 000 prijav modelov. Spodbuja tudi izmenjavo praks med uradi za intelektualno lastnino držav članic EU, in sicer v okviru dejavnosti mrežo Evropske unije za intelektualno. Pri tem ima na voljo uporabnikom prijazna orodja s področja intelektualne lastnine.

Opazovalni urad združuje najrazličnejše deležnike, ki si v okviru študij, projektov in orodij prizadevajo za krepitev ozaveščenosti glede vprašanj kršenja pravic intelektualne lastnine. EUIPO upravlja tudi podatkovno zbirko osirotelih del in omogoča digitalni dostop do javnih informacij o literarnih, kinematografskih in avdiovizualnih delih, posnetkih in fotografijah.

Struktura

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je decentralizirana agencija EU in tesno sodeluje z Evropsko komisijo in njenim Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GROW).

Pri zaposlovanju in proračunskih zadevah je pravno, upravno in finančno samostojna.

Urad vodita upravni odbor in odbor za proračun. Sestava odborov:

 • po en predstavnik iz vsake države EU
 • en predstavnik Evropskega parlamenta
 • dva predstavnika Evropske komisije

Odbora za pritožbe sta neodvisna organa, ki obravnavata pritožbe zoper odločitve, sprejete v postopkih o pravicah intelektualne lastnine.

Delovanje

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je v sodelovanju z nacionalnimi uradi in združenji uporabnikov vzpostavil mrežo Evropske unije za intelektualno , ki članom omogoča izmenjavo strokovnega znanja in najboljših praks. Mreža zagotavlja vseevropsko interoperabilnost postopkov, sistemov, storitev in orodij, denimo podatkovnih zbirk in spletnih platform.

Zunaj EU Urad skupaj z mednarodnimi partnerji vodi projekte, financirane z evropskimi sredstvi, za krepitev varstva intelektualne lastnine na svetovni ravni.

Prizadeva si tudi za dvig ozaveščenosti o varstvu pravic intelektualne lastnine in pri tem tesno sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami, s katerimi izvaja programe usposobljanja in druge dejavnosti. Med temi organizacijami sta tudi:

Koristi

Pravice intelektualne lastnine so ključnega pomena za gospodarsko dejavnost in rast ter njihovim imetnikom in splošneje gospodarstvu prinašajo pomembne koristi. Urad si prizadeva za dostopnost in enostavno uporabo svojih storitev, s čimer želi znotraj in zunaj EU ustvariti sinergije za svoje partnerje in druge deležnike, zlasti:

 • uporabnike sistemov registracije intelektualne lastnine, predvsem za mala in srednje velika podjetja
 • urade za intelektualno lastnino v EU in zunaj nje
 • združenja uporabnikov
 • druge mednarodne organizacije s področja intelektualne lastnine
Kontaktni podatki

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino(EUIPO)

Kontaktni podatki

Naslov

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top