Uniunea Europeană

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Prezentare generală

 • Rol: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) gestionează drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale înregistrate în UE, Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, precum și baza de date privind operele orfane.
 • Director executiv: Christian Archambeau
 • Înființare: 1994
 • Angajați: 775
 • Sediu: Alicante (Spania)
 • Site: EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) gestionează drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale înregistrate, valabile pe întreg teritoriul UE. Aceste drepturi vin în completarea drepturilor de proprietate intelectuală (PI) existente la nivel național și se bazează pe sistemele internaționale privind proprietatea intelectuală. Începând din 2012, EUIPO găzduiește și Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală și administrează baza de date privind operele orfane.

Ce face

În fiecare an, EUIPO primește și verifică, în medie, peste 150 000 de cereri de înregistrare a unei mărci și 90 000 de cereri de înregistrare a unui model sau desen industrial. Oficiul încurajează, de asemenea, convergența practicilor între serviciile naționale din domeniul proprietății intelectuale, prin intermediul activităților de cooperare derulate de Rețeaua europeană de proprietate intelectuală. În acest scop, s-au elaborat o serie de instrumente de proprietate intelectuală, ușor de utilizat.

Prin intermediului Observatorului, Oficiul reunește părțile interesate în cadrul unei rețele extinse, care își propune să crească nivelul de sensibilizare cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin studii, proiecte și instrumente. EUIPO gestionează, de asemenea, baza de date privind operele orfane, oferind acces on-line la informații publice despre opere literare, cinematografice și audiovizuale, picturi și fotografii.

Structură

EUIPO este o agenție descentralizată a UE. Oficiul cooperează îndeaproape cu Comisia Europeană și cu Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (GROW) din cadrul acesteia.

EUIPO dispune de autonomie juridică, administrativă și financiară asupra aspectelor bugetare și de personal.

Conducerea este exercitată de Consiliul de administrație și de Comitetul bugetar din care fac parte:

 • 1 reprezentant din fiecare țară a UE
 • 1 reprezentant al Parlamentului European
 • 2 reprezentanți ai Comisiei Europene.

Camerele de recurs ale EUIPO sunt organisme independente care se ocupă de gestionarea recursurilor împotriva deciziilor luate pe parcursul procedurilor privind proprietatea intelectuală.

Cum funcționează

În colaborare cu UE, oficiile pentru proprietatea intelectuală și asociațiile utilizatorilor, EUIPO a înființat Rețeaua europeană de proprietate intelectuală. Aceasta le permite membrilor să facă schimb de expertiză și de bune practici. Rețeaua asigură astfel interoperabilitatea la nivelul UE între diverse sisteme, servicii și instrumente, cum ar fi bazele de date și platformele on-line.

În afara UE, EUIPO implementează, împreună cu partenerii săi internaționali, o serie de proiecte finanțate de Uniune menite să consolideze sistemele de protecție a proprietății intelectuale la nivel mondial.

EUIPO colaborează îndeaproape cu alte organizații internaționale pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală, prin programe de formare și alte activități comune. Printre aceste organizații se numără:

Beneficiari

Drepturile de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru activitatea și creșterea economică. Ele au o valoare deosebită pentru proprietari și economie în ansamblul său. EUIPO urmărește să își facă serviciile accesibile și ușor de utilizat, astfel încât să creeze sinergii în interiorul și în afara UE cu partenerii și părțile interesate:

 • utilizatorii sistemelor de înregistrare a proprietății intelectuale, în special întreprinderile mici și mijlocii
 • serviciile din domeniul proprietății intelectuale din UE și din afara sa
 • asociațiile de utilizatori
 • alte organisme internaționale din domeniul proprietății intelectuale.
Date de contact

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală(EUIPO)

Date de contact

Adresă

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top