Europese Unie

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

In het kort

 • Rol: Het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU beheert de rechten op Uniemerken en -modellen, runt het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en houdt een database van verweesde werken bij
 • Directeur: Christian Archambeau
 • Opgericht: 1994
 • Medewerkers: 775
 • Locatie: Alicante (Spanje)
 • Website: EUIPO

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) beheert de rechten op Uniemerken en -modellen voor de hele EU. Deze rechten vormen een aanvulling op de nationale intellectuele eigendomsrechten (IPR) en hangen samen met internationale IPR-systemen. Sinds 2012 is EUIPO verantwoordelijk voor het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en de database van verweesde werken.

Taken

Jaarlijks ontvangt en behandelt het bureau gemiddeld 150.000 merkaanvragen en 90.000 modelaanvragen. Via de samenwerkingsactiviteiten in het kader van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie probeert het de werkwijze van de verschillende IPR-bureaus in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Daartoe stelt het bureau gebruiksvriendelijke IPR-tools ter beschikking.

Via zijn waarnemingscentrum zorgt het bureau voor een efficiënt netwerk waarvan de leden via studies, projecten en hulpmiddelen alert worden gemaakt op IPR-inbreuken. EUIPO beheert ook een database van verweesde werken, een digitale bron van openbare informatie over literaire, cinematografische en audiovisuele werken, afbeeldingen en foto's.

Structuur

EUIPO is een gecentraliseerd EU-agentschap. Het werkt nauw samen met de Europese Commissie en haar directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW).

Het is juridisch, administratief en financieel volledig zelfstandig.

EUIPO legt verantwoording af aan zijn raad van bestuur en begrotingscommissie, bestaande uit.

 • één vertegenwoordiger per EU-land
 • één vertegenwoordiger van het Europees Parlement
 • twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie

De kamers van beroep van EUIPO zijn onafhankelijke organen die beroepszaken tegen besluiten in het kader van IPR-procedures behandelen.

Werkwijze

In nauwe samenwerking met de IPR-bureaus en gebruikersverenigingen in de EU heeft EUIPO het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie opgericht. Dat netwerk fungeert als platform voor de uitwisseling van technische expertise tussen de leden en helpt om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het netwerk zorgt daarmee dat de procedures, systemen, diensten en hulpmiddelen zoals databases en webplatforms in de hele EU op elkaar aansluiten.

Buiten de EU voert EUIPO voor rekening van de EU en in samenwerking met internationale partners projecten uit die de wereldwijd tot een betere bescherming van intellectuele eigendom moeten leiden.

EUIPO werkt ook nauw met andere internationale IPR-organisaties samen om door middel van opleidingsprogramma's en andere gezamenlijke activiteiten de waakzaamheid ten aanzien van de bescherming van intellectuele eigendom te verhogen. Het gaat onder meer om:

Wie is erbij gebaat

Bescherming van intellectuele eigendom is essentieel voor de economie en de groei. Intellectuele eigendom is van grote betekenis niet alleen voor de rechthebbenden, maar ook voor de economie in het algemeen. EUIPO streeft ernaar zijn diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken om voor synergie te zorgen met zijn partners en stakeholders, zowel binnen als buiten de EU:

 • de gebruikers van IPR-registratiesystemen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen
 • IPR-bureaus binnen en buiten de EU
 • gebruikersverenigingen
 • andere internationale IPR-organisaties
Contact

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie(EUIPO)

Contact

Adres

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top