Europos Sąjunga

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Apžvalga

 • Vaidmuo: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba tvarko ES prekių ženklų ir dizaino teises, nenustatytų autorių teisių kūrinių duomenų bazę ir administruoja Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą
 • Vykdomasis direktorius: António Campinos
 • Įsteigta 1994 m.
 • Darbuotojų skaičius: 775
 • Vieta: Alikantė (Ispanija)
 • Interneto svetainė: EUIPO

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) tvarko ES prekių ženklų ir dizaino teises, taikomas visoje ES. Šios teisės papildo nacionalines intelektinės nuosavybės teises ir yra susietos su tarptautinėmis intelektinės nuosavybės sistemomis. Nuo 2012 m. EUIPO atsako už Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą ir nenustatytų autorių teisių kūrinių duomenų bazę.

Veikla

Tarnyba kasmet vidutiniškai gauna ir išnagrinėja per 115 000 prekių ženklų ir 85 000 dizaino paraiškų. Ji taip pat skatina ES šalių intelektinės nuosavybės tarnybų praktikos konvergenciją remdama Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo bendradarbiavimo veiklą. Šiuo tikslu naudojamos patogios intelektinės nuosavybės priemonės.

Stebėsenos centre tarnyba yra sutelkusi platų suinteresuotųjų subjektų tinklą. Jo tikslas – informuoti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų klausimais atliekant tyrimus, įgyvendinant projektus ir priemones. EUIPO taip pat tvarko nenustatytų autorių teisių kūrinių duomenų bazę teikdama skaitmeninę prieigą prie viešos informacijos apie literatūros, kinematografijos arba audiovizualinius kūrinius, paveikslus ir nuotraukas.

Struktūra

EUIPO yra decentralizuota ES agentūra. Ji glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir jos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu.

Personalo ir biudžeto klausimais ji savarankiškai tvarko teisinius, administracinius ir finansinius aspektus.

Tarnybą valdo valdančioji taryba ir Biudžeto komitetas, kuriuos sudaro:

 • po vieną atstovą iš kiekvienos ES šalies,
 • vienas Europos Parlamento atstovas,
 • du Europos Komisijos atstovai.

EUIPO apeliacinės tarybos yra nepriklausomi organai, nagrinėjantys skundus, pateiktus dėl sprendimų, priimtų vykdant intelektinės nuosavybės procedūras.

Veiklos būdai

Glaudžiai bendradarbiaudama su ES intelektinės nuosavybės tarnybomis ir naudotojų asociacijomis, EUIPO sukūrė Europos prekių ženklų ir dizaino tinklą. Jis suteikia nariams galimybę dalytis technine kompetencija ir padeda nustatyti bendrą praktiką. Todėl tinklas užtikrina procedūrų, sistemų, paslaugų ir priemonių, pvz., duomenų bazių ir interneto platformų, sąveikumą visoje ES.

Už ES ribų EUIPO kartu su keliais tarptautiniais partneriais įgyvendina ES finansuojamus projektus, kuriais siekiama stiprinti intelektinės nuosavybės apsaugos sistemas pasaulyje.

EUIPO taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis intelektinės nuosavybės organizacijomis – įgyvendina mokymo programas ir kitą bendrą veiklą – siekdama didinti informuotumą apie intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Šios organizacijos yra, pavyzdžiui:

Nauda

Intelektinės nuosavybės teisės yra labai svarbios ekonominei veiklai ir augimui. Jos labai vertingos jų turėtojams ir visai ekonomikai. EUIPO siekia, kad jos paslaugos būtų prieinamos ir jomis būtų lengva naudotis. Taip norima užtikrinti sąveiką su partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais Europos Sąjungoje ir už jos ribų:

 • intelektinės nuosavybės registravimo sistemų naudotojais, ypač mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis;
 • ES ir jai nepriklausančių šalių intelektinės nuosavybės tarnybomis;
 • naudotojų asociacijomis;
 • kitais intelektinės nuosavybės srityje veikiančiais tarptautiniais subjektais.
Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba(EUIPO)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top