Europska unija

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Pregled

 • Uloga: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo upravlja pravima o žigovima i dizajnu u EU-u, vodi Opservatorij za povrede prava intelektualnog vlasništva, kao i bazu podataka Orphan Works (Djela siročad).
 • Izvršni direktor: António Campinos
 • Godina osnivanja: 1994.
 • Broj zaposlenih: 775
 • Lokacija: Alicante (Španjolska)
 • Internetska stranica: EUIPO

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) upravlja pravima o žigovima i dizajnu u EU-u koja se primjenjuju diljem EU-a. Tim se pravima nadopunjuju nacionalna prava intelektualnog vlasništva te su povezana s međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva. Od 2012. EUIPO je odgovoran za Europski opservatorij za povrede prava intelektualnog vlasništva, kao i za bazu podataka Orphan Works (Djela siročad).

Djelokrug

Svake godine Ured zaprima i ispituje u prosjeku više od 115 000 prijava za registraciju žigova i 85 000 prijava za registraciju dizajna. Potiče i konvergenciju praksi među uredima za intelektualno vlasništvo u državama EU-a u okviru aktivnosti suradnje koje provodi Europska mreža žigova i dizajna. U tu se svrhu upotrebljavaju alati intelektualnog vlasništva prilagođeni korisnicima.

S pomoću Opservatorija Ured objedinjuje široku mrežu dionika radi podizanja svijesti o pitanjima povrede intelektualnog vlasništva u okviru istraživanja, projekata i alata. EUIPO upravlja i bazom podataka Orphan Works (Djela siročad) koja omogućuje digitalizirani pristup javnim podacima o književnim, kinematografskim ili audiovizualnim djelima, slikama i fotografijama.

Struktura

EUIPO je decentralizirana agencija EU-a. Blisko surađuje s Europskom komisijom i njezinom Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove (GROW).

Ima pravnu, upravnu i financijsku samostalnost kad je riječ o proračunskim pitanjima i pitanjima zapošljavanja.

EUIPO-om upravljaju Upravljački odbor i Odbor za proračun koji se sastoje od:

 • jednog predstavnika iz svake države EU-a
 • jednog predstavnika iz Europskog parlamenta
 • dva predstavnika iz Europske komisije.

Žalbena vijeća EUIPO-a nezavisna su tijela koja rješavaju žalbe protiv odluka donesenih u postupcima koji se odnose na intelektualno vlasništvo.

Način rada

U bliskoj suradnji s uredima za intelektualno vlasništvo država EU-a i udrugama korisnika EUIPO je uspostavio Europsku mrežu žigova i dizajna koja članovima omogućuje razmjenu tehničkog znanja i pomaže utvrditi zajedničku praksu. Mrežom se stoga na razini EU-a osigurava interoperabilnost postupaka, sustava, usluga i alata, kao što su baze podataka i internetske platforme.

Izvan EU-a EUIPO zajedno s nekoliko međunarodnih partnera provodi projekte koje financira EU, a koji su namijenjeni jačanju sustava zaštite intelektualnog vlasništva na globalnoj razini.

Isto tako, EUIPO blisko surađuje s drugim međunarodnim organizacijama za intelektualno vlasništvo radi podizanja svijesti o zaštiti prava intelektualnog vlasništva u okviru programa osposobljavanja i drugih zajedničkih aktivnosti. Među tim su organizacijama

Korisnici

Prava intelektualnog vlasništva nužna su za gospodarsku aktivnost i gospodarski rast. Ona za njihove vlasnike i šire gospodarstvo predstavljaju znatnu vrijednost. EUIPO nastoji svoje usluge učiniti pristupačnima i jednostavnima za upotrebu radi stvaranja sinergija unutar i izvan EU-a zajedno sa svojim partnerima i dionicima:

 • korisnicima sustava registracije intelektualnog vlasništva, posebno malim i srednjim poduzećima
 • uredima za intelektualno vlasništvo u EU-u i izvan njega
 • udrugama korisnika
 • drugim međunarodnim tijelima u području intelektualnog vlasništva.
Kontaktni podaci

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo(EUIPO)

Kontaktni podaci

Adresa

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Faks
+34 96 513 13 44
Back to top