Euroopan Unioni

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Perustiedot

 • Rooli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto hallinnoi tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä EU:n oikeuksia, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta ja orpoteosten tietokantaa.
 • Pääjohtaja: Christian Archambeau
 • Perustettu: 1994
 • Henkilöstömäärä: 775
 • Toimipaikka: Alicante (Espanja)
 • Verkkosivusto: EUIPO

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) hallinnoi tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä EU:n oikeuksia, joita sovelletaan kaikkialla EU:ssa. Nämä oikeudet täydentävät kansallisia teollis- ja tekijänoikeuksia ja ovat kytköksissä kansainvälisiin tekijänoikeusjärjestelmiin. EUIPO on vuodesta 2012 vastannut teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisesta Observatory-seurantakeskuksesta ja orpoteosten tietokannasta.

Tehtävät

Virasto vastaanottaa ja tutkii vuosittain yli 150 000 tavaramerkkihakemusta ja 90 000 mallihakemusta. Se edistää myös EU-maiden immateriaalioikeusvirastojen toiminnan yhdenmukaistamista Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusverkosto. Tätä varten on luotu erilaisia työvälineitä immateriaalioikeuksien käsittelyyn.

Viraston seurantakeskus tuo yhteen laajan sidosryhmien verkoston ja välittää tietoa tekijänoikeuksien rikkomisesta esimerkiksi tutkimusten ja erilaisten projektien avulla. EUIPO hallinnoi myös orpoteosten tietokantaa, joka sisältää julkista tietoa kirjallisista teoksista, elokuvateoksista ja audiovisuaalisista teoksista, kuvista ja valokuvista.

Rakenne

EUIPO on EU:n hajautettu virasto. Se tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission ja sen sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston (GROW) kanssa.

Virastolla on oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus henkilöstö- ja budjettiasioissa.

EUIPOn toimintaa ohjaavat hallintoneuvosto ja budjettikomitea, joissa on:

 • 1 edustaja kustakin EU-maasta
 • 1 edustaja Euroopan parlamentista
 • 2 edustajaa Euroopan komissiosta.

EUIPOn valituslautakunnat ovat riippumattomia elimiä, jotka käsittelevät tekijänoikeuspäätöksistä tehtyjä muutoshakemuksia.

Toiminta

EUIPO on läheisessä yhteistyössä EU-maiden immateriaalivirastojen ja käyttäjäjärjestöjen kanssa perustanut Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusverkosto, jonka jäsenet voivat jakaa teknistä asiantuntemusta ja kehittää yhteisiä toimintatapoja. Verkosto varmistaa näin, että menettelyt, järjestelmät, palvelut ja työvälineet, kuten tietokannat ja web-alustat, ovat yhteensopivia Euroopan laajuisesti.

EU:n ulkopuolella EUIPO toteuttaa EU-rahoitteisia hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien maailmanlaajuista suojaa kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Virasto tekee myös paljon yhteistyötä muiden kansainvälisten teollisoikeusjärjestöjen kanssa lisätäkseen tietoisuutta tekijänoikeuksista. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutusohjelmat. Tällaisia yhteistyöjärjestöjä ovat:

Hyötyjät

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat olennaisia taloudellisen toimeliaisuuden ja kasvun kannalta. Niillä on valtava merkitys omistajilleen ja laajemmin koko taloudelle. EUIPO pyrkii tarjoamaan helppokäyttöisiä palveluja mahdollisimman laajalti niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin voidakseen luoda synergioita, joista hyötyvät:

 • tekijänoikeuksien rekisteröintijärjestelmien käyttäjät, erityisesti pk-yritykset
 • teollisoikeusvirastot EU:ssa ja muualla
 • käyttäjäjärjestöt
 • muut alan kansainväliset elimet.
Yhteystiedot

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto(EUIPO)

Yhteystiedot

Osoite

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

P.
+34 96 513 91 00
F.
+34 96 513 13 44
Back to top