Euroopa Liit

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Ülevaade

 • Ülesanded: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet haldab ELi kaubamärgi ja disainilahenduste õigusi, intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskust ja orbteoste andmebaasi.
 • Tegevdirektor: António Campinos
 • Asutatud: 1994
 • Töötajate arv: 775
 • Asukoht: Alicante (Hispaania)
 • Veebisait: EUIPO

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) haldab ELi kaubamärgi ja disainilahenduste õigusi, mida kohaldatakse kogu ELis. Need õigused täiendavad liikmesriikide intellektuaalomandi õigusi ning on seotud rahvusvaheliste intellektuaalomandi süsteemidega. Alates 2012. aastast on EUIPO vastutav intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse ja orbteoste andmebaasi eest.

Tegevusvaldkonnad

Keskmiselt saab asjaomane amet aastas käsitlemiseks üle 150 000 kaubamärgi ning 85 000 disainilahendusega seotud avalduse. Samuti innustab EUIPO erinevate ELi liikmesriikide intellektuaalomandiasutuste menetluste ühtlustamist Euroopa kaubamärgi ja disainilahenduste võrgustiku raames tehtava koostöö kaudu. Selleks kasutatakse kasutajasõbralikke intellektuaalomandi töövahendeid.

Vaatluskeskuse abil ühendab amet laiaulatusliku sidusrühmade võrgustiku, et suurendada teadlikkust intellektuaalomandi õiguste rikkumistega seotud küsimustest uuringute, projektide ja töövahendite kaudu. EUIPO haldab ka orbteoste andmebaasi, võimaldades digitaalset juurdepääsu avalikule teabele, mis käsitleb kirjanduslikke, kinotööstuse või audiovisuaalteoseid, pilte ja fotosid.

Struktuur

EUIPO on ELi detsentraliseeritud asutus. EUIPO teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ning selle siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadiga.

Amet on personali- ja eelarveküsimustes õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult autonoomne.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametit haldab haldusnõukogu ja eelarvekomisjon, mis on moodustatud järgmiselt:

 • üks esindaja igast ELi liikmesriigist;
 • üks Euroopa Parlamendi esindaja;
 • kaks Euroopa Komisjoni esindajat.

EUIPO apellatsiooninõukogud on sõltumatud üksused, mis vaatavad läbi intellektuaalomandi menetluste käigus tehtud otsuste suhtes esitatud apellatsioone.

Töömeetodid

Tihedas koostöös ELi intellektuaalomandiasutuste ning kasutajaühendustega on EUIPO loonud ELi kaubamärgi ja disaini võrgustiku, mis võimaldab selle liikmetel jagada tehnilisi teadmisi ning aitab kaasa ühiste menetluste kasutuselevõtmisele. Võrgustik tagab seega üleeuroopalise koostalitlusvõime erinevate menetluste, süsteemide, teenuste ja töövahendite (näiteks andmebaaside ja veebipõhiste platvormide) vahel.

Väljaspool ELi rakendab EUIPO ELi rahastatud projekte, mille eesmärk on tugevdada intellektuaalomandi kaitse süsteeme kogu maailmas koostöös mitme rahvusvahelise partneriga.

EUIPO teeb samuti tihedat koostööd muude rahvusvaheliste intellektuaalomandi organisatsioonidega koolitusprogrammide ning ühiste meetmete kaudu, et suurendada teadlikkust intellektuaalomandi õiguste kaitse kohta. Nende organisatsioonide hulka kuuluvad muu hulgas:

Kasusaajad

Intellektuaalomandi õigused on majandustegevuse ja -kasvu seisukohast olulised – nii nende omanikele kui ka majandusele laiemalt. EUIPO eesmärk on muuta oma teenused kättesaadavaks ja hõlpsasti kasutatavaks, et luua nii ELi sisene kui ka selle piire ületav sünergia oma partnerite ja sidusrühmadega:

 • intellektuaalaomandi registreerimissüsteemide kasutajate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega;
 • ELi ja kolmandate riikide intellektuaalomandiasutustega;
 • kasutajaühendustega;
 • muude rahvusvaheliste asutustega intellektuaalomandi valdkonnas.
Kontaktandmed

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet(EUIPO)

Kontaktandmed

Aadress

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Faks
+34 96 513 13 44
Back to top