Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oversigt

 • Rolle: EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret administrerer EU's rettigheder for varemærker og designs, Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og databasen over forældreløse værker.
 • Administrerende direktør: Christian Archambeau
 • Oprettet i: 1994
 • Antal ansatte: 775
 • Sted: Alicante (Spanien)
 • Website: EUIPO

EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret administrerer EU's rettigheder for varemærker og designs, som er gældende i hele EU. Disse rettigheder supplerer nationale intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-rettigheder) og er forbundet med internationale ordninger. Siden 2012 har EUIPO haft ansvaret for EU's Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og databasen over forældreløse værker.

Hvad laver det?

Kontoret modtager og behandler i gennemsnit over 150 000 varemærkeansøgninger og 90 000 designansøgninger årligt. Det tilskynder også til ensartet praksis blandt EU-landenes IPR-kontorer gennem samarbejdet inden for det Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret. Der anvendes brugervenlige IP-redskaber til dette formål.

Gennem observationscentret samler kontoret et netværk af interessenter med henblik på at øge kendskabet til intellektuelle ejendomsrettigheder via undersøgelser, projekter og redskaber. EUIPO administrerer også databasen over forældreløse værker, som giver digitaliseret adgang til offentlige oplysninger om litterære, kinematografiske og audiovisuelle værker, billeder og fotografier.

Struktur

EUIPO er et decentraliseret EU-agentur. Det arbejder tæt sammen med EU-Kommissionen og dens Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW).

Kontoret har juridisk, administrativ og finansiel selvstændighed på personale- og budgetområdet.

EUIPO ledes af en bestyrelse og et budgetudvalg, der består af:

 • 1 repræsentant pr. EU-land
 • 1 repræsentant fra EU-Parlamentet
 • 2 repræsentanter fra EU-Kommissionen

EUIPO's klageudvalg er uafhængige organer, som behandler klager over afgørelser, der er taget i IP-sager.

Hvordan arbejder det?

EUIPO har i tæt samarbejde med EU's IP-kontorer etableret det Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret , som gør det muligt for medlemmerne at udveksle teknisk viden, og som hjælper med at fastlægge fælles praksis. Netværket sikrer således EU-dækkende interoperabilitet mellem procedurer, systemer, tjenester og redskaber, f.eks. databaser og webbaserede platforme.

Uden for EU gennemfører EUIPO EU-finansierede projekter, der skal styrke beskyttelsen af intellektuel ejendomretssystemer på globalt plan sammen med adskillige internationale partnere.

EU arbejder også tæt sammen med andre internationale IP-organisationer for at udbrede kendskabet til beskyttelse af intellektuel ejendomsret gennem kursusprogrammer og andre fælles aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om følgende organisationer:

Hvem har gavn af det?

Intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for økonomisk aktivitet og vækst. De giver betydelig merværdi til deres ejere og til økonomien som helhed. EUIPO vil gøre sine tjenester tilgængelige og nemme at anvende, så der skabes synergier både i og uden for EU i samarbejde med partnere og interessenter:

 • brugerne af IP registreringssystemer, navnlig små og mellemstore virksomheder
 • IP-kontorer i og uden for EU
 • brugersammenslutninger
 • andre internationale organer på IP-området.
Kontakt

Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret(EUIPO)

Kontakt

Adresse

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tlf.
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Back to top