Europeiska Unionen

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Översikt

 • Uppgift: Samla in, analysera och sprida information om arbetsmiljöfrågor
 • Direktör: Christa Sedlatschek
 • Inrättad: 1994
 • Antal anställda: 67
 • Plats: Bilbao (Spanien)
 • Webbplats: EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån vill ha säkrare, hälsosammare och mer produktiva arbetsplatser i EU – till gagn för både företag, arbetstagare och de berörda länderna. Målet är en kultur där man förebygger risker för att förbättra arbetsmiljön.

Verksamhet

Organisation

 • Direktören är byråns chef och ansvarig inför EU-kommissionen och styrelsen som består av tre parter (EU-länderna, arbetsgivare och arbetstagare). Styrelsen fastställer byråns strategi och mål.
 • Styrelsen har en mindre styrgrupp, presidiet, som övervakar de operativa resultaten.
 • Rådgivande grupper ger strategiska råd.
 • Byrån har ett informationsnätverk bestående av nationella kontaktpunkter i över 30 europeiska länder. Normalt är det respektive lands arbetsmiljöbyrå som fungerar som nationell kontaktpunkt.

Arbetssätt

Vart femte år ser byrån över sin strategi och sina mål. Efter omfattande samråd med styrelsen och EU-institutionerna tar byrån sedan fram en flerårig arbetsmiljöstrategi (innevarande period är 2014–2020). Sedan fastställs detaljerade årliga arbetsprogram. Byråns arbete bygger främst på nätverkande och samarbete med andra organisationer på nationell, europeisk och internationell nivå. Detta återspeglas av att olika intressegrupper ingår i styrelsen och att byrån har ett nätverk av nationella kontaktpunkter som utgör en viktig länk till slutanvändarna.

Byrån samarbetar med

Målgrupper

Byrån vill främst hjälpa

 • europeiska och nationella beslutsfattare
 • företag, särskilt mikro- och småföretag
 • arbetsgivare och deras företrädare
 • arbetstagare
 • aktörer och forskare på arbetsmiljöområdet
 • allmänheten i EU.

Byrån samarbetar med

 • de nationella kontaktpunkterna och deras nätverk
 • arbetsmarknadens parter
 • ländernas regeringar
 • EU:s institutioner, organ och kommittéer
 • Europaparlamentets sysselsättningsutskott
 • EU-kommissionens generaldirektorat EMPL och GROW
 • Easme – Enterprise Europe Network
 • ministerrådet
 • företags- och branschorganisationer
 • organ för förebyggande arbete
 • arbetsmiljöforskare
 • yrkesinspektörer
 • internationella och regionala organisationer.
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Europeiska arbetsmiljöbyrån(EU-Osha)

Kontaktuppgifter till

Adress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tfn
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top