Uniunea Europeană

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)

Prezentare generală

 • Rol: Colectează, analizează și difuzează informații pentru cei responsabili cu asigurarea condițiilor de siguranță și sănătate la locul de muncă
 • Director: Dr Christa Sedlatschek
 • Înființare: 1994
 • Angajați: 67
 • Sediu: Bilbao (Spania)
 • Site: EU-OSHA

EU-OSHA face eforturi pentru ca locurile de muncă din Europa să fie mai sigure, mai sănătoase și mai productive, în beneficiul întreprinderilor, angajaților și guvernelor. Agenția promovează o cultură a prevenirii riscurilor pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în Europa.

Ce face

Structură

 • Directorul gestionează activitățile EU-OSHA și răspunde în fața unui Consiliu de administrație tripartit (reprezentând guvernele UE, angajatorii și lucrătorii) și în fața Comisiei Europene. Acesta stabilește obiective și strategii.
 • Un mic grup de coordonare al Consiliului (Biroul) supraveghează performanța operațională.
 • Grupurile consultative oferă orientări strategice.
 • Rețeaua de informare este formată din puncte de contact situate în peste 30 de țări europene. Desemnate de către fiecare guvern în parte, acestea sunt, de obicei, autoritățile naționale în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă.

Cum funcționează

La fiecare 5 ani, EU-OSHA își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu Consiliul de administrație și instituțiile UE, agenția elaborează un program strategic multianual (în prezent, pentru perioada 2014-2020). Programele detaliate sunt prezentate ulterior. Agenția este, în esență, o organizație care promovează relaționarea, iar colaborarea cu alte organizații de la toate nivelurile - național, european și mondial - este esențială pentru modul în care își desfășoară activitatea. Acest lucru se reflectă în structura tripartită a consiliului său de administrație și în rețeaua de puncte naționale de contact care reprezintă o legătură vitală cu utilizatorii finali.

EU-OSHA colaborează cu:

Beneficiari

Agenția își propune să sprijine:

 • factorii de decizie politică de la nivel național și european
 • întreprinderile, în special întreprinderile mici și microîntreprinderile
 • lucrătorii și reprezentanții lor
 • angajatorii
 • cercetătorii și profesioniștii din domeniul SSM
 • cetățenii din UE.

Agenția lucrează cu:

 • punctele de contact și rețelele lor
 • partenerii sociali
 • guvernele naționale
 • instituțiile, organismele și comitetele europene
 • Parlamentul European - Comisia pentru ocuparea forței de muncă
 • Comisia Europeană - DG EMPL, DG GROW
 • EASME - Enterprise Europe Network
 • Consiliul UE
 • întreprinderile mari și federațiile sectoriale
 • serviciile preventive
 • cercetătorii în domeniul SSM
 • inspectorii de muncă
 • organizații internaționale și regionale.
Date de contact

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(EU-OSHA)

Date de contact

Adresă

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top