Europese Unie

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

In het kort

 • Rol: Informatie verzamelen, analyseren en verspreiden voor al wie zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid op het werk
 • Directeur: Dr. Christa Sedlatschek
 • Opgericht: 1994
 • Medewerkers: 67
 • Locatie: Bilbao (Spanje)
 • Website: EU-OSHA

EU-OSHA probeert de werkplek voor iedereen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Dat is in het gezamenlijk belang van het bedrijfsleven, de werknemer en de overheid. Het agentschap bevordert een cultuur van risicopreventie om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren.

Taken

Structuur

 • De directeur heeft de leiding over EU-OSHA en legt verantwoording af aan de Raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie categorieën betrokkenen (nationale overheden, werkgevers en werknemers) en de Europese Commissie. De Raad van bestuur bepaalt de strategie en doelstellingen.
 • Een kleinere stuurgroep binnen de Raad van bestuur, het Bureau, ziet toe op het dagelijks bestuur.
 • Adviesgroepen brengen advies uit over de strategie.
 • Het informatienetwerk bestaat uit zogenaamde focal points in meer dan 30 Europese landen. Zij worden aangewezen door de nationale overheden. Meestal gaat het om de nationale autoriteit voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Werkwijze

Om de 5 jaar herziet EU-OSHA zijn strategie en doelstellingen. Na uitvoerig overleg met de Raad van bestuur en de EU-instellingen formuleert het een meerjarenstrategieprogramma (lopende periode 2014-2020). Daarna worden gedetailleerde jaarlijkse werkprogramma’s opgesteld. Het agentschap is in de eerste plaats een organisatie die aan netwerkvorming doet: samenwerking met andere organisaties op alle niveaus – nationaal, Europees en mondiaal – is daarbij essentieel. Dit komt tot uiting in de drieledige samenstelling van de Raad van bestuur en het netwerk van nationale focal points, de belangrijkse link met de eindgebruikers.

EU-OSHA werkt samen met:

Wie is erbij gebaat

EU-OSHA ondersteunt:

 • EU- en nationale beleidsmakers
 • bedrijven, vooral micro-ondernemingen en kleine bedrijven
 • de werknemers en hun vertegenwoordigers
 • de werkgevers
 • professionals en onderzoekers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk
 • het grote publiek

EU-OSHA werkt samen met

 • focal points en hun netwerken
 • de sociale partners
 • de nationale overheden
 • Europese instellingen, organen en comités
 • het Europees Parlement (de commissie Werkgelegenheid)
 • de Europese Commissie (DG EMPL en DG GROW)
 • EASME, het "Enterprise Europe Network"
 • de Raad van de EU
 • grote bedrijven en brancheverenigingen
 • preventiediensten
 • onderzoekers op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk
 • arbeidsinspecteurs
 • internationale en regionale organisaties
Contact

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk(EU-OSHA)

Contact

Adres

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top