Unjoni Ewrope

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tiġbor, tanalizza u xxerred informazzjoni għal dawk involuti fis-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol
 • Direttur: Dr Christa Sedlatschek
 • Stabbilita: fl-1994
 • Numru ta’ persunal: 67
 • Post: Bilbao (Spanja)
 • Sit web: EU-OSHA

EU-OSHA taħdem biex tagħmel il-postijiet tax-xogħol Ewropej aktar sikuri, aktar tajbin għas-saħħa u aktar produttivi – għall-benefiċċju tan-negozji, il-ħaddiema u l-gvernijiet. L-aġenzija tippromwovi kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa.

Dak li tagħmel

Struttura

 • Id-Direttur jimmaniġġja lil EU-OSHA u hu responsabbli għall-Bord Governattiv tripartitiku (gvernijiet tal-UE, dawk li jħaddmu, ħaddiema) u l-Kummissjoni Ewropea. Hu jistabbilixxi miri u strateġiji.
 • Il-grupp ta' tmexxija iżgħar tal-Bord, il-Bureau, jissorvelja l-prestazzjoni operazzjonali.
 • Il-gruppi ta' pariri jipprovdu gwida strateġika.
 • In-netwerk ta' informazzjoni magħmul minn punti fokali f'aktar minn 30 pajjiż Ewropew. Nominati minn kull gvern, dawn huma normalment l-awtorità nazzjonali għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Kif taħdem

Kull 5 snin, EU-OSHA tirrevedi l-istrateġija tagħha u dak li qed timmira li tikseb. Wara konsultazzjonijiet wiesgħa mal-Bord u l-istituzzjonijiet tal-UE, hi tfassal programm strateġiku multiannwali (attwalment 2014-2020). Programmi ta’ ħidma annwali dettaljati huma mbagħad speċifikati. L-aġenzija hi essenzjalment organizzazzjoni ta' netwerking, u l-ħidma ma’ organizzazzjonijiet oħrajn fil-livelli kollha — nazzjonali, Ewropew u mad-dinja kollha — hi fil-qalba ta’ kif topera. Dan hu rifless fl-istruttura tripartitika tal-Bord Governattiv tagħha u fin-netwerk l-aktar importanti tagħha ta’ punt fokali nazzjonali li jirrappreżenta rabta kruċjali mal-utenti finali.

EU-OSHA taħdem flimkien:

Min jibbenifika

Lil min għandna l-għan li nappoġġjaw:

 • lil dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u tal-UE
 • lid-ditti, speċjalment il-mikroditti u d-ditti żgħar
 • lill-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom
 • lil min iħaddem
 • lill-professjonisti u r-riċerkaturi tal-OSH
 • lill-membri tal-pubbliku fl-UE.

Ma' min naħdmu:

 • mal-punti fokali u n-netwerks tagħhom
 • mal-imsieħba soċjali
 • mal-gvernijiet nazzjonali
 • mal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-kumitati Ewropej
 • mal-Parlament tal-UE - Kumitat tal-Impjiegi
 • mal-Kummissjoni tal-UE - DĠ EMPL, DĠ GROW
 • ma' EASME – In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi
 • mal-Kunsill tal-UE
 • mal-intrapriżi kbar u l-federazzjonijiet settorjali
 • mas-servizzi preventivi
 • mar-riċerkaturi tal-OSH
 • mal-ispetturi tax-xogħol
 • mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali.
Dettalji ta' kuntatt

l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol(OSHA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top