Europos Sąjunga

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją besirūpinantiems darbuotojų sauga ir sveikata
 • Direktorė: dr. Christa Sedlatschek
 • Įsteigta 1994 m.
 • Darbuotojų skaičius: 67
 • Adresas: Bilbao (Ispanija)
 • Interneto svetainė: EU-OSHA

EU-OSHA siekia, kad verslo, darbuotojų ir vyriausybių labui Europoje būtų dirbama saugiau, sveikiau ir našiau. Agentūra skatina puoselėti rizikos prevencijos kultūrą, kad Europoje būtų pagerintos darbo sąlygos.

Veikla

Struktūra

 • EU-OSHA vadovauja direktorius, kuris yra atskaitingas trišalei valdančiajai tarybai (sudarytai iš ES vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovų) ir Europos Komisijai. Ji nustato strategiją ir tikslus.
 • Veiklą prižiūri mažesnė valdančiosios tarybos narių iniciatyvinė grupė – biuras.
 • Patariamosios grupės teikia strategines gaires.
 • Informacijos tinklą sudaro ryšių punktai daugiau kaip 30 Europos šalių. Ryšių punktą paskiria kiekviena vyriausybė; paprastai tai yra už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakinga nacionalinė institucija.

Veiklos būdai

Kas 5 metus EU-OSHA peržiūri savo strategiją ir tikslus. Po plataus masto konsultacijų su valdančiąja taryba ir ES institucijomis ji parengia daugiametę strateginę programą (šiuo metu taikoma 2014–2020 m. strategija). Vėliau parengiamos išsamios metinės darbo programos. Agentūra iš esmės yra bendradarbiavimo organizacija; darbas su kitomis organizacijomis visais lygmenimis – nacionaliniu, Europos ir pasauliniu – yra labai svarbus jos veiklai. Tai atspindi ir valdančiosios tarybos sudarymas trišaliu principu, ir svarbiausias nacionalinių ryšių punktų tinklas, kuris yra itin svarbus ryšiui su galutiniais vartotojais.

EU-OSHA bendradarbiauja su:

Nauda

Mūsų tikslas – padėti:

 • ES ir nacionalinės politikos formuotojams,
 • įmonėms, ypač labai mažoms ir mažosioms įmonėms,
 • darbuotojams ir jų atstovams,
 • darbdaviams,
 • DSS specialistams ir mokslininkams,
 • ES visuomenei.

Bendradarbiaujame su:

 • nacionaliniais ryšių punktais ir jų tinklais,
 • socialiniais partneriais,
 • nacionalinėmis vyriausybėmis,
 • Europos institucijomis, įstaigomis ir komitetais,
 • ES Parlamento Užimtumo komitetu,
 • ES Komisijos EMPL GD, GROW GD,
 • EASME (Europos įmonių tinklu),
 • ES Taryba,
 • didelėmis įmonėmis ir sektorių federacijomis,
 • prevencijos tarnybomis,
 • DSS srityje dirbančiais mokslininkais,
 • darbo inspektoriais,
 • tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis.
Kontaktiniai duomenys

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra(EU-OSHA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top