Európai Unió

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

Áttekintés

 • Szerep: Információk összegyűjtése, elemzése és továbbadása azok számára, akik érintettek a munkahelyi egészség és biztonság területén.
 • Igazgató: Dr. Christa Sedlatschek
 • Alapítás éve: 1994
 • Alkalmazottak száma: 67
 • Székhely: Bilbao, Spanyolország
 • Honlap: EU-OSHA

Az EU-OSHA célja, hogy az európai munkahelyek biztonságosabbak legyenek, és hogy ezáltal a munkavállalók egészségesebb körülmények között, hatékonyabban dolgozzanak – amiből a vállalatoknak és a kormányoknak – végső soron pedig a társadalom egészének is – közvetett haszna származik. Feladata emellett, hogy a munkakörülmények javítása érdekében elősegítse a kockázatmegelőzés kultúrájának térnyerését Európában.

Milyen feladatokat lát el?

 • Felkészítés a változásokra: Az ügynökség előrejelző projekteket hajt végre, hogy megvizsgálja és értékelje az új és újonnan felmerülő kockázatokat a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.
 • Tények és számadatok gyűjtése/terjesztése: Konkrét témakörök kapcsán információkat gyűjt és terjeszt az ESENER vállalati felmérés, valamint a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos áttekintő programok segítségével, és feltérképezi a prioritásokat.
 • Hatékony eszközök készítése a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok kezeléséhez: Kidolgozott egy online interaktív kockázatelemzési eszközt a kis- és középvállalkozások számára.
 • Társadalmi tudatosítás:Egészséges munkahelyek” címmel kétéves figyelemfelkeltő kampányt folytat Európa-szerte, illetve kisfilmekkel illusztrálja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságát (ezek az ún. NAPO-filmek).
 • Kapcsolatépítés: Útjára indított egy online enciklopédiát, amely pontos és megbízható információkkal szolgál a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatban (ez az ún. OSHwiki).
 • Stratégiai hálózatépítés: Partnerségi viszonyt folytat kormányokkal, illetve munkavállalói és munkáltatói szervezetekkel.

Szervezeti felépítés

 • Az ügynökséget az igazgató vezeti, aki elszámolási kötelezettséggel tartozik a három érdekcsoportot (az uniós tagállamokat, a munkáltatókat, a munkavállalókat) képviselő igazgatótanács és az Európai Bizottság felé. Az igazgatótanács fogalmazza meg a célkitűzéseket és a stratégiákat.
 • Az igazgatótanács egy kisebb irányítócsoportja, a vezetőség felügyeli az ügynökség működését.
 • A tanácsadó csoportok stratégiai iránymutatással szolgálnak.
 • Az információs hálózat 30 európai országra kiterjedő fókuszpontokból áll, melyeket az egyes kormányok neveznek ki. Általában az illetékes munkavédelmi szervek töltik be a fókuszpont szerepét az egyes tagállamokban.

Hogyan végzi munkáját?

Az EU-OSHA ötévente felülvizsgálja stratégiáját és célkitűzéseit. Az igazgatótanáccsal és az uniós intézményekkel folytatott széles körű konzultációt követően az ügynökség többéves stratégiai programot dolgoz ki (a jelenlegi a 2014 és 2020 közötti időtartamra szól), majd részletes munkaprogramokat készít egy adott évre. Az ügynökség elsősorban hálózatépítéssel foglalkozik. Tevékenységének központi elemeként együttműködik egyéb szervezetekkel tagállami, európai, illetve nemzetközi szinten. Ezt az elköteleződést illusztrálja a három érdekcsoportot képviselő igazgatási tanács, illetve a tagállami fókuszpontok hálózata, amelynek kulcsszerepe van a végső felhasználókkal való kapcsolattartásban.

Az EU-OSHA partnerei:

Kik látják hasznát tevékenységének?

Munkánkkal támogatni kívánjuk:

 • Az uniós és a tagállami döntéshozókat
 • A vállalatokat (különösen a mikro- és a kisvállalkozásokat)
 • A munkavállalókat és képviselőiket
 • A munkaadókat
 • A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó szakembereket és kutatókat
 • Az EU polgárait

Együttműködünk:

 • A fókuszpontokkal és hálózataikkal
 • A szociális partnerekkel
 • A tagállamok kormányaival
 • Az európai intézményekkel, szervekkel és bizottságokkal
 • Az Európai Parlamenttel (azon belül is a Foglalkoztatási Bizottsággal)
 • Az Európai Bizottsággal (azon belül is a Foglalkoztatási Főigazgatósággal és a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósággal)
 • A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséggel (konkrétan az Enterprise Europe Network hálózattal)
 • Az EU Tanácsával
 • Nagyvállalatokkal és ágazati szövetségekkel
 • A megelőzést végző szolgálatokkal
 • A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó kutatókkal
 • Munkaügyi felügyelőkkel
 • Nemzetközi és regionális szervezetekkel
Elérhetőségi adatok

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség(EU-OSHA)

Elérhetőségi adatok

Cím

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top