Europska unija

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Pregled

 • Uloga: prikupljanje, analiza i širenje informacija osobama koje rade u području sigurnosti i zdravlja na radu.
 • Direktorica: dr. Christa Sedlatschek
 • Godina osnivanja: 1994.
 • Broj zaposlenika: 67
 • Mjesto: Bilbao (Španjolska)
 • Internetska stranica: EU-OSHA

EU-OSHA radi na tome da europska radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivnija, u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Agencija promiče kulturu sprečavanja rizika kako bi se poboljšali uvjeti rada u Europi.

Djelokrug

Struktura

 • Direktorica upravlja EU-OSHA-om te odgovara trostranom upravnom odboru (vlade država članica EU-a, poslodavci, radnici) i Europskoj komisiji. Ona utvrđuje strategije i ciljeve.
 • Manja upravljačka skupina Odbora, Ured, nadgleda operativnu učinkovitost.
 • Savjetničke skupine pružaju strateške smjernice.
 • Informacijska mreža sastoji se od središnjih točaka u više od 30 europskih zemalja. Članove nominira svaka vlada, a obično se radi o nacionalnom tijelu nadležnom za zdravlje i sigurnost na radu.

Način rada

EU-OSHA svakih pet godina preispituje svoju strategiju i ciljeve koje nastoji postići. Nakon opsežnog savjetovanja s Odborom i institucijama EU-a sastavlja višegodišnji strateški program (trenutačno je to razdoblje 2014. – 2020.). Zatim se utvrđuju detaljni godišnji programi rada. Agencija je u svojoj biti organizacija za umrežavanje te je suradnja s drugim organizacijama na svim razinama – nacionalnoj, europskoj i svjetskoj – ključna za njezin način rada. To se odražava u trostranom sastavu njezina upravnog odbora i njezinoj najvažnijoj mreži središnjih nacionalnih točaka, koje predstavljaju ključnu poveznicu s krajnjim korisnicima.

EU-OSHA surađuje s:

Korisnici

Cilj nam je poduprijeti:

 • tvorce politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini,
 • poduzeća, posebno mikropoduzeća i mala poduzeća,
 • zaposlenike i njihove predstavnike,
 • poslodavce,
 • stručnjake i istraživače u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • javnost EU-a.

Surađujemo s:

 • središnjim točkama i njihovim mrežama,
 • socijalnim partnerima,
 • nacionalnim vladama,
 • europskim institucijama, tijelima i odborima,
 • Odborom za zapošljavanje Europskog parlamenta,
 • glavnim upravama Europske komisije EMPL i GROW,
 • Europskom poduzetničkom mrežom u okviru EASME-a,
 • Vijećem EU-a,
 • velikim poduzećima i sektorskim savezima,
 • preventivnim službama,
 • istraživačima u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • inspektorima rada te
 • međunarodnim i regionalnim organizacijama.
Kontaktni podaci

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu(EU-OSHA)

Kontaktni podaci

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Back to top