Euroopan Unioni

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Perustiedot

 • Tehtävä: kokoaa, analysoi ja levittää tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa toimiville tahoille
 • Johtaja: Christa Sedlatschek
 • Perustettu: 1994
 • Henkilöstömäärä: 67
 • Toimipaikka: Bilbao (Espanja)
 • Verkkosivusto: EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja tuottavuutta Euroopan työpaikoilla. Tästä hyötyvät niin yritykset, työntekijät kuin viranomaisetkin. Virasto painottaa riskien ehkäisyn merkitystä työolojen parantamiselle Euroopassa.

Tehtävät

Rakenne

 • Työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja vastaa toiminnastaan kolmikantaisuuteen (hallitukset, työnantajat ja työntekijät) perustuvalle johtokunnalle ja Euroopan komissiolle. Johtokunta määrittää toiminnan strategiat ja tavoitteet.
 • Johtokunnan ohjausryhmä, puheenjohtajisto, valvoo operatiivista toimintaa.
 • Neuvoa-antavat ryhmät antavat strategista ohjausta.
 • Viraston tietoverkosto muodostuu kansallisista koordinaatiokeskuksista yli 30:ssä Euroopan maassa. Nämä hallitusten nimeämät keskukset ovat yleensä kansallisia työterveys- ja työturvallisuusviranomaisia.

Toiminta

Työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarkastelee strategiaansa ja tavoitteitaan kattavasti viiden vuoden välein. Johtokunnan ja EU:n toimielinten laajan kuulemisen jälkeen se laatii monivuotisen strategiaohjelman. Tämänhetkinen ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Ohjelmassa määritellään yksityiskohtaiset vuotuiset työohjelmat. Viraston tehtävävä on ensisijaisesti edistää verkostoitumista, ja keskeistä myös sen omille toimintatavoille on yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa kaikilla tasoilla – kansallisesti, Euroopan laajuisesti ja maailmanlaajuisesti. Tämä näkyy esimerkiksi sen johtokunnan kolmikantaisessa rakenteessa ja kansallisten koordinaatiokeskusten verkostossa. Keskukset muodostavat tärkeän yhdyssiteen työterveys- ja työturvallisuustoimien lopulliseen kohderyhmään.

Viraston tärkeimmät yhteistyötahot ovat

Hyötyjät

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tukee toiminnallaan monia tahoja:

 • EU:n ja kansallisen tason päätöksentekijät
 • yritykset, erityisesti mikroyritykset ja pienyritykset
 • työntekijät ja heidän edustajansa
 • työnantajat
 • työterveys- ja työturvallisuusalan ammattilaiset ja tutkijat
 • suuri yleisö EU:ssa.

Yhteistyötahot:

 • kansalliset koordinaatiokeskukset ja niiden omat verkostot
 • työmarkkinaosapuolet
 • kansalliset viranomaiset
 • EU:n toimielimet ja muut elimet ja komiteat
 • Euroopan parlamentti – työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • Euroopan komissio – työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (EMPL) ja sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW)
 • pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Enterprise Europe Network (Yritys-Eurooppa-verkosto)
 • EU:n neuvosto
 • suuryritykset ja alakohtaiset liitot
 • ehkäisevät palvelut
 • työterveys- ja työturvallisuusalan tutkijat
 • työsuojelutarkastajat
 • kansainväliset ja alueelliset järjestöt.
Yhteystiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto(EU-OSHA)

Yhteystiedot

Osoite

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

P.
+34 944-358-400
F.
+34 944-358-401
Back to top