Den Europæiske Union

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Oversigt

 • Rolle: At indsamle, analysere og udbrede oplysninger til dem, som beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Direktør: Dr. Christa Sedlatschek
 • Oprettet i: 1994
 • Antal ansatte: 67
 • Hjemsted: Bilbao (Spanien)
 • Website: EU-OSHA

EU-OSHA arbejder på at gøre arbejdspladserne i Europa sikrere, sundere og mere produktive – til gavn for erhvervslivet, arbejdstagerne og landene. Agenturet fremmer en kultur med risikoforebyggelse for at forbedre arbejdsbetingelserne i Europa.

Hvad laver det?

Struktur

 • Direktøren styrer EU-OSHA og rapporterer til bestyrelsen, som består af tre parter (EU-lande, arbejdsgivere og arbejdstagere) samt EU-Kommissionen. Bestyrelsen fastlægger strategier og målsætninger.
 • En mindre styringsgruppe i bestyrelsen fører tilsyn med driften.
 • Rådgivningsgrupperne står for den strategiske rådgivning.
 • Informationsnetværket består af kontaktpunkter i over 30 europæiske lande. De udpeges af det enkelte lands regering og er normalt den nationale myndighed for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Hvordan arbejder det?

Hvert femte år reviderer EU-OSHA sin strategi og målsætninger. Efter omfattende drøftelser med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder agenturet et flerårigt strategiprogram (i øjeblikket for 2014-2020). Derefter udarbejdes der detaljerede arbejdsprogrammer. Grundlæggende er agenturet en netværksorganisation, og det centrale aspekt af driften er samarbejdet med organisationer på alle niveauer – nationalt, på EU-plan og globalt. Det afspejles af de tre parter, der udgør bestyrelsen, og agenturets vigtigste netværk af nationale kontaktpunkter, som danner en afgørende forbindelse med slutbrugerne.

EU-OSHA arbejder sammen med:

Hvem har gavn af det?

Vi arbejder på at støtte:

 • Beslutningstagere på europæisk og nationalt plan
 • Virksomheder, især mikrofirmaer og små firmaer
 • Arbejdstagere og deres repræsentanter
 • Arbejdsgivere
 • OSH-professionelle og forskere
 • Medlemmer af offentligheden i EU.

Vi arbejder sammen med:

 • Kontaktpunkterne og deres netværk
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Nationale myndigheder
 • EU's institutioner, organer og udvalg
 • EU-Parlamentet – Beskæftigelsesudvalget
 • EU-Kommissionen – GD EMPL, GD GROW
 • ERASME – Enterprise Europe Network
 • EU-Rådet
 • Større virksomheder og sektorsammenslutninger
 • Forebyggende tjenester
 • OSH-forskere
 • Arbejdstilsynsinspektør
 • Internationale og regionale organisationer.
Kontakt

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur(EU-OSHA)

Kontakt

Adresse

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tlf.
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Back to top