Europeiska Unionen

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Översikt

  • Uppgift: Stödja EU:s politik för rättsliga och inrikes frågor genom att förvalta stora it-system
  • Direktör: Krum Garkov
  • Inrättad: 2011, operativ sedan den 1 december 2012
  • Antal anställda: 137
  • Plats: Huvudkontor: Tallinn (Estland), operativ enhet: Strasbourg (Frankrike), backup-enhet: Sankt Johann im Pangau (Österrike)
  • Webbplats: eu-LISA

eu-LISA ger tekniskt stöd till EU-ländernas insatser för att göra EU säkrare.

Verksamhet

Byrån sköter stora, integrerade it-system som

  • upprätthåller den inre säkerheten i Schengenområdet
  • låter Schengenländerna utbyta viseringsuppgifter
  • avgör vilket EU-land som ansvarar för handläggningen av en asylansökan.

Byrån bidrar till att vi kan resa fritt inom EU utan fara för säkerheten.

Byrån testar också ny teknik för att bidra till ett modernare, effektivare och säkrare förvaltningssystem för EU:s yttre gränser. Den samordnade tester och uppföljning av pilotprojektet för smarta gränser, resultatanalysen och rapporteringen om projektet i nära samarbete med de deltagande medlemsländerna och EU-institutionerna.

Organisation

Byrån leds av en förvaltningsstyrelse och en verkställande direktör. För varje förvaltat system finns dessutom en rådgivande grupp.

Arbetssätt

Byrån tillhandahåller de tekniska och operativa ramar som ser till att vi kan bo, jobba och resa i EU såsom vi har vant oss och förväntar oss. Byrån förvaltar tre it-system för viseringar, asylansökningar och informationsutbyte för att garantera säkerheten i Schengenområdet:

Byrån har ett nära samarbete med medlemsländerna, EU-institutionerna och EU-byråerna för rättsliga och inrikes frågor, bland andra följande:

Målgrupper

EU-invånarna som kan resa fritt och tryggt i EU.

Kontaktuppgifter till

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system (eu-LISA)

Kontaktuppgifter till

Adress

Vesilennuki 5
10415, Tallinn
Estonia

Back to top